image banner
Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023
Thực hiện Văn bản số 8301/UBND-NCPC ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2023
xem báo cáo Biểu BC
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 155
  • Trong tuần: 3 209
  • Tất cả: 112179
Đăng nhập