image banner
  • Image
    04/03/2021

    Liên hệ

    Sở Tư pháp Bắc Kạn Địa chỉ: Số 16, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn. Điện thoại: 0209 3875 790   Email: sotuphap@backan.gov.vn

Video hoạt động
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 76
Đăng nhập