image banner
Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 51/KH-STP ngày 31/5/2023 của Sở Tư pháp về việc tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về TTHC và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)  năm 2023. Theo đó, Sở Tư pháp gửi Phiếu đăng ký tham gia đối thoại để các đơn vị, tổ chức, cá nhân có yêu cầu đối thoại trực tiếp gửi nội dung tham gia đối thoại đến Sở Tư pháp hoặc gửi bản mềm đăng ký tham gia qua hòm thư điện tử của Sở. Thời gian tiếp nhận ý kiến, kiến nghị từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 20/6/2023.
Tải về
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 556
  • Trong tuần: 3 386
  • Tất cả: 111996
Đăng nhập