image banner
Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn phát động Cuộc thi trực tuyến “Ngành Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tìm hiểu cải cách hành chính năm 2023”
Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-STP ngày 13/11/2023 của Sở Tư pháp về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Ngành Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tìm hiểu cải cách hành chính năm 2023”; để tiếp tục...
anh tin bai

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-STP ngày 13/11/2023 của Sở Tư pháp về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Ngành Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tìm hiểu cải cách hành chính năm 2023để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, giúp công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp nâng cao nhận thức về quan điểm, nội dung về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả hoạt động của nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nội dung như sau:

1.  Phát động Cuộc thi trực tuyến “Ngành Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tìm hiểu cải cách hành chính năm 2023 bằng hình thức phù hợp với đối tượng tham gia dự thi bao gồm:

- Công chức, viên chức, người lao động của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Công chức Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Thời gian tham gia cuộc thi:

Cuộc thi diễn ra trong thời gian 05 ngày (bao gồm cả thời gian ngoài giờ hành chính), kể từ 08giờ 00 phút ngày 27/11/2023  kết thúc hồi 24giờ 00 phút ngày 01/12/2023.

3. Cách thức thi:

 Người tham gia Cuộc thi đăng ký và làm theo hướng dẫn trên Banner cuộc thi “Ngành Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tìm hiểu cải cách hành chính năm 2023” tại Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: https://sotuphap.backan.gov.vn) hoặc tại địa chỉ: https://stp.cdstbk.com/.

Lưu ý: Khi đăng ký thi, người tham gia thi cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin bắt buộc theo hướng dẫn để tham gia cuộc thi. Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, mỗi cá nhân được thi tối đa 02 lượt để cải thiện kết quả thi.

4. Nội dung, hình thức và câu hỏi cuộc thi: Theo Thể lệ số 1327/TL-BTC ngày 22/11/2023 của Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến “Ngành Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tìm hiểu cải cách hành chính năm 2023” (gửi kèm).

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tham gia cuộc thi trước 15 giờ 00 phút ngày 02/12/2023 (qua số điện thoại 0946.080.404) để Văn phòng Sở Tư pháp tổng hợp./.

Kèm theo gồm có:

1. Thể lệ cuộc thi

Tải về

2. Bộ câu hỏi cuộc thi

Tải về

3. Tài liệu tham khảo

Tải về

Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 542
  • Trong tuần: 3 372
  • Tất cả: 111982
Đăng nhập