image banner
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

Sáng ngày 15/01/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Ban Thư ký Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện và, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện.

       Năm 2018, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã bám sát định hướng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, tham mưu, tư vấn cho UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL; kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định những nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh; công tác kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp được quan tâm thực hiện. Trong năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức được 11.537 cuộc truyên truyền miệng cho 527.167 lượt người nghe, cấp phát 173.174 tài liệu tuyên truyền miễn phí, đăng tải 4079 tin, bài pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng... Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Hội đồng còn có một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh chưa chủ động thực hiện trách nhiệm được giao; việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý có việc còn hạn chế; nguồn kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác PBGDPL ở một số đơn vị, địa phương còn gặp nhiều  khó khăn, nhất là cấp xã...

       Hội nghị cũng dành thời gian để thảo luận đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019  của UBND tỉnh và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục năm 2019, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các thành viên Hội đồng phối hợp, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng  phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý; tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, sơ, tổng kết và công tác tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên./.

Đinh Điển
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 322
  • Trong tuần: 3 376
  • Tất cả: 112346
Đăng nhập