image banner
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2014
Ngày 08/01, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp đã khai mạc Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2014 nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác tư pháp trong năm 2013; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2014 và những năm tiếp theo. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; lãnh đạo một số UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư pháp, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo các Sở Tư pháp, lãnh đạo một số cơ quan thi hành án dân sự một số địa phương.

 

Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2013, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết: trong năm 2013, công tác tư pháp đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chính phủ, triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ngành, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013, như: đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp Chính phủ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lấy ý kiến nhân dân và tham gia đề xuất sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bảo đảm tiến độ, chất lượng; công tác tham mưu cho Chính phủ xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được thực hiện bài bản, nền nếp và từng bước đi vào chiều sâu, có sự gắn kết hơn giữa xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật; việc triển khai một số nhiệm vụ mới như kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC), xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) đạt được kết quả cụ thể; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với việc tổ chức thành công “Ngày Pháp luật” đã có sự đột phá, tạo được lan tỏa; công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp tiếp tục được tăng cường; công tác thi hành án dân sự (THADS) tiếp tục phát triển bền vững, mối quan hệ phối kết hợp trong công tác này ngày càng được cải thiện...

Những kết quả nêu trên cùng với 10 sự kiện của Ngành năm 2013 đã đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của địa phương, của đất nước về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh và hội nhập quốc tế. Nhờ đó vai trò của công tác tư pháp trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội ngày càng được tăng cường, vị thế của Ngành từ Trung ương đến địa phương ngày càng được củng cố; Ngành được tin tưởng giao thêm nhiều nhiệm vụ mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tư pháp vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, như: việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh vẫn còn chậm, nhất là các thông tư, thông tư liên tịch; công tác PBGDPL vẫn mang tính hình thức, phong trào, hiệu quả chưa cao, một số VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, Ngành chậm đi vào cuộc sống; thủ tục hành chính còn rườm rà, chi phí tuân thủ lớn, việc thực thi còn chưa nghiêm, việc xây dựng cơ chế hiệu quả gắn kết công tác KSTTHC với công tác xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật còn lúng túng; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như hộ tịch, chứng thực còn chậm được đổi mới, chưa đóng góp thiết thực cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; công tác xã hội hóa lĩnh vực giám định tư pháp, chế định trọng tài thương mại gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện; hiện tượng tiêu cực trong THADS chưa giảm, làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của lĩnh vực này; chế độ báo cáo thống kê thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu chính xác; chất lượng yếu tố con người và các nguồn lực khác phục vụ công tác pháp luật và tư pháp còn nhiều hạn chế.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Quảng Trị, An Giang... đều nhất trí đánh giá cao những thành tựu của công tác tư pháp năm 2013, đã góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Ở các địa phương, cơ quan tư pháp dần trở thành cánh tay đắc lực, giúp UBND thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp, là cơ quan gác cửa về mặt pháp luật trên nhiều lĩnh vực, giúp chính quyền địa phương có những chủ trương, đường lối tốt trong các quyết sách nhằm giải quyết các yêu cầu phát sinh từ thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo cũng đã chia sẻ những khó khăn của cơ quan tư pháp nói chung, tư pháp địa phương nói riêng và chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục để công tác tư pháp phát triển hơn trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian nghe một số báo cáo chuyên đề về công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tình hình 01 năm triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật... Tại phần thảo luận, các đại biểu tập trung góp ý, trao đổi về các chuyên đề và nội dung trọng tâm của công tác tư pháp năm 2014.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cơ bản đồng tình với các báo cáo, tham luận đã được trình bày tại Hội nghị và khẳng định: trong năm 2013, các cơ quan tư pháp từ Trung ương tới địa phương đã có những đóng góp quan trọng, toàn diện vào thành tựu chung của đất nước. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được và đánh giá cao sự cố gắng của ngành Tư pháp Việt Nam.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại của ngành Tư pháp như: hệ thống pháp luật dù đã được xây dựng nhưng còn có những điểm chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế cuộc sống; công tác PBGDPL còn mang tính phong trào, chưa đi vào thực chất; công tác kiểm soát TTHC có dấu hiệu chậm lại; việc theo dõi thi hành pháp luật ở địa phương chưa mang lại hiệu quả thực sự; công tác THADS chưa đạt được mục tiêu đề ra; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn chậm..., ảnh hưởng nhất định đến quá trình phát triển kinh tế- xã hội đất nước. Đồng chí nhấn mạnh: một trong những nguyên nhân chính của tình trạng này là do nhận thức chưa đúng về vai trò của công tác tư pháp, thiếu nguồn lực, thiếu đầu tư cho công tác này.

Phó Thủ tướng đề nghị, trong năm 2014 ngành Tư pháp cần tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về xây dựng thể chế; phổ biến giáo dục pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; thi hành án dân sự; tích cực triển khai Luật Giám định tư pháp; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa Luật và các Nghị định về xử lý vi phạm hành chính vào cuộc sống; chủ động hội nhập đời sống pháp lý quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác tư pháp... Phó Thủ tướng khẳng định: đây không phải là nhiệm vụ riêng của Bộ Tư pháp mà là nhiệm vụ chung của các Bộ, ngành, địa phương.

 

Đáp từ, Bộ trưởng Hà Hùng Cường thay mặt toàn thể cán bộ, công chức ngành Tư pháp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự quan tâm của đồng chí Phó Thủ tướng nói riêng và lãnh đạo Chính phủ nói chung, các Bộ, ngành và địa phương đối với công tác tư pháp trong thời gian qua. Trên cơ sở quán triệt các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và các đại biểu tham dự  Hội nghị, toàn ngành Tư pháp quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đưa tư pháp gần dân hơn, thực hiện thành công chiến lược cải cách tư pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Chính phủ và nhân dân. 

Hội nghị sẽ kết thúc trong sáng 09/01/2013.                 

                                                                                         Nguồn: Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)

 

Bế mạc Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2014

 

Sáng 09/01, Hội nghị tiếp tục thảo luận và nghe các tham luận, ý kiến chia sẻ về các vấn đề lớn trong công tác tư pháp, pháp chế và thi hành án dân sự. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã giải đáp những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực công tác tư pháp mà các đại biểu nêu lên.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp năm 2013, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Nguyễn Bá Yên cho biết: Năm 2013, phong trào thi đua của Ngành đã có nhiều khởi sắc, bước đầu đi vào chiều sâu, nội dung thi đua đã được đổi mới, bám sát việc triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác của Ngành, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua phong trào thi đua, các mặt công tác của Ngành được triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thực hiện thành công các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định xã hội, tăng cường an sinh xã hội, đoàn kết cộng đồng dân cư. Một số lĩnh vực có chuyển biến căn bản như công tác xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, kiểm soát thủ tục hành chính và công tác đào tạo nguồn nhân lực pháp luật được triển khai có hiệu quả, được Chính phủ, các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố đánh giá cao, khẳng định được vị thế của Ngành trong đời sống xã hội. Công tác khen thưởng đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành và ngày càng đi vào thực chất hơn từ khâu đề xuất, lựa chọn gắn với kết quả thực hiện kế hoạch công tác đầu năm và nhiệm vụ chuyên môn được giao.

 

Nhân dịp này, Hội nghị cũng đã công bố và trao các quyết định khen thưởng (Cờ thi đua ngành Tư pháp, danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp) cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2013; đồng thời tiến hành phát động phong trào thi đua năm 2014 với chủ đề:  “Toàn Ngành Tư pháp đồng thuận, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhận định: trong hoàn cảnh kinh tế, xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn nhưng ngành Tư pháp đã kết thúc năm 2013 với nhiều khởi sắc mới. Thay mặt Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn tới tất cả cán bộ, công chức, người lao động của ngành Tư pháp đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, hoàn thành công việc được giao, góp phần tạo nên diện mạo mới, vị thế mới của Bộ, ngành trong thời gian gần đây. Bộ trưởng cũng vui mừng nhận thấy dù còn có lúc, có nơi chưa thực sự đạt được kết quả như mong muốn nhưng sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương đã tạo ra chuyển biến mới trong công tác tư pháp.

 

Tong năm 2014 với nhiều cơ hội và thách thức, Bộ trưởng đề nghị toàn ngành Tư pháp cần khắc phục những tồn tại yếu kém, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2014, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành Tư pháp với nhiều thành công mới, trong đó tập trung vào nhiệm vụ tổ chức biên chế; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ; tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ, ngành...

 

                                                                                      Nguồn: Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)

Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 323
  • Trong tuần: 3 377
  • Tất cả: 112347
Đăng nhập