image banner
NHỮNG QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP TRONG LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018
Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 04/12/2018. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2019. Theo quy định về kê khai tài sản, thu nhập so với Luật PCTN năm 2005 (đã được sửa đổi năm 2007 và 2012) thì Luật PCTN năm 2018 quy định cụ thể, chặt chẽ hơn. Cụ thể:

1. Luật PCTN năm 2018 mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập

Những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được Luật này quy định tại Điều 34. Theo đó, các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập không còn được gói gọn ở “một số cán bộ, công chức” như quy định tại Luật cũ, mà được mở rộng như sau:

- Cán bộ, công chức;

- Sĩ quan công an nhân dân; sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp;

- Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

            - Người ứng cử Đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

            2. Phải kê khai thêm một số loại tài sản, thu nhập

            Ngoài việc phải kê khai các loại tài sản, thu nhập như quy định trước đây, bao gồm: Nhà, đất; Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy từ có giá mà mỗi loại tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; Tài sản, tài khoản ở nước ngoài. Luật PCTN năm 2018 yêu cầu các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập còn phải kê khai thêm công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng. Đồng thời, các đối tượng phải kê khai cả tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

            3. Biến động tài sản từ 300 triệu đồng trong năm phải kê khai bổ sung

            Theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 người có nghĩa vụ kê khai phải thực hiện kê khai bổ sung khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên. Trường hợp có biến động tài sản, thu nhập trong năm phải kê khai mà không giải trình hợp lý về nguồn gốc tài sản, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có trách nhiệm xác minh. Người có nghĩa vụ kê khai phải giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Đồng thời, có quyền khiếu nại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xác minh tài sản thu nhập khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái quy định của pháp luật.

            4. Thời điểm kê khai tài sản, thu nhập trước ngày 31/12

            Luật PCTN năm 2018 quy định cụ thể về thời điểm kê khai tài sản, thu nhập. Theo đó:

- Kê khai tài sản, thu nhập lần đầu: áp dụng đối với cán bộ, công chức; sĩ quan; người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên. Việc kê khai tài sản, thu nhập của người đang giữ chức vụ phải hoàn thành trước ngày 31/12 năm 2019. Người lần đầu giữ vị trí công tác thì kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

- Kê khai tài sản, thu nhập bổ sung: áp dụng đối với người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập.

- Kê khai tài sản, thu nhập hàng năm: áp dụng với người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên; người làm công tác cán bộ, quản lý tài sản công... Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12 của năm kê khai.

5. Bản kê khai tài sản, thu nhập phải được công khai

Điều 39 Luật PCTN quy định: Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc. Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. Bản kê khai của người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải được công khai theo quy định của pháp luật về bầu cử.

6. Xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực có thể bị thôi việc.

Theo quy định tại Điều 51 thì cán bộ, công chức kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm. Trường hợp đã được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật. Trường hợp người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà kê khai không trung thực thì không được bổ nhiệm, phê chuẩn hoặc cử vào chức vụ dự kiến. Trường hợp người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND mà kê khai không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử.

 

                                                                                                Đỗ Ngọc Mẫn

Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 264
  • Trong tuần: 3 318
  • Tất cả: 112288
Đăng nhập