image banner
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp được cắt giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến
Sở Tư pháp thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp được cắt giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các thủ tục hành chính được giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Sở Tư pháp thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp được cắt giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, cụ thể như sau:

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết hiện tại

(ngày)

Thời gian giải quyết qua DVCTT

(ngày)

 

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 

Lĩnh vực Đấu giá tài sản

 

 

 

1

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

10

07

 

2

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

07

04

 

 

Lĩnh vực Luật sư

 

 

 

3

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

07

04

 

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

Lĩnh vực Hộ tịch

 

 

 

1

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

15

10

 

2

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

12

07

 

3

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

12

07

 

C

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

Lĩnh vực Hộ tịch

 

 

 

1

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

05

03

 

2

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

03

02

 

 

Xem chi tiết tại đây


Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 250
  • Trong tuần: 3 304
  • Tất cả: 112274
Đăng nhập