image banner
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023
Trong năm 2023, công tác CCHC của Sở được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, theo đó các nhiệm vụ CCHC được triển khai thực hiện cơ bản theo đúng kế hoạch đề ra. Các phòng, đơn vị thuộc Sở đã quan tâm, chú trọng công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, kịp thời phát hiện các nội dung không còn phù hợp để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Công tác quản lý CCVCNLĐ thực hiện theo đúng quy định hiện hành; cơ chế tự chủ về tài chính được duy trì thực hiện tại các đơn vị thuộc Sở. Bộ phận một cửa được duy trì thực hiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đã mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, nói không với tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà, hướng đến mục tiêu xây dựng xây dựng chính quyền thân thiện, trong sạch, minh bạch, hiện đại.
Tải về

image advertisement
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 932
  • Trong tuần: 12 196
  • Tất cả: 183791