image banner
Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023
Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 31/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2023, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023. Theo đó, thực hiện rà soát, đánh giá 100% TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tư pháp đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai đang còn hiệu lực thi hành; Trọng tâm là rà soát các quy định, TTHC có số lượng thực hiện lớn và liên quan trực tiếp tới đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả rà soát đã được UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 23/5/2023.
Tải về
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 127
  • Trong tuần: 3 181
  • Tất cả: 112151
Đăng nhập