image banner
Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2023
Thực hiện Công văn số 3478/UBND-NCPC ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2023.
Tải về
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 201
  • Trong tuần: 3 255
  • Tất cả: 112225
Đăng nhập