image banner
Danh sách sáng kiến được công nhận năm 2017

DANH SÁCH SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP TƯ PHÁP NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-STP ngày 20/12/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp)

 

STT

Họ và tên

Tên sáng kiến

Điểm trung bình

Xếp loại

Trịnh Đức Minh

Sáng kiến:Xây dựng Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho cán bộ đầu mối các đơn vị năm 2017.

80

Khá

Nguyễn Trung Kiên

Giải pháp:Nâng cao hiệu quả việc xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tư pháp.

66

Đạt yêu cầu

Lý Thị Út

Sáng kiến:Đổi mới phương pháp thẩm tra phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở giai đoạn 2017-2019.

71

Khá

Lăng Thị Mai

Giải pháp:Tham mưu xây dựng Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của Sở Tư pháp.

68

Đạt yêu cầu

Hoàng Thị Hợp

Giải pháp:Quản lý văn bản, tài liệu lưu trữ tại Sở Tư pháp.

61

Đạt yêu cầu

Nguyễn Đức Thiêm

Giải pháp:Giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành của Sở Tư pháp.

65

Đạt yêu cầu

Lê Thị Hương

Sáng kiến:Tham mưu xây dựng kế hoạch công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2017 đến năm 2020.

80

Khá

Triệu Thanh Hoa

Sáng kiến:Tham mưu xây dựng mẫu phiếu khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

75

Khá

Nông Thị Trang

Giải pháp:Theo dõi tiến độ xây dựng, ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh.

65

Đạt yêu cầu

 1. 10.

Nguyễn Thị Hòa

Sáng kiến:Chỉ đạo và biên soạn Sổ tay Hỏi - Đáp pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ DN, hợp tác xã khởi nghiệp.

78

Khá

 1. 11.

Hà Thị Nhung

Sáng kiến:Tổ chức Tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho DN khởi nghiệp.

71

Khá

 1. 12.

Đồng Thị Đầm

Giải pháp:Tham mưu tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017 gắn với tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2017”.

67

Đạt yêu cầu

 1. 13.

Hoàng Trần Lệ Trang

Sáng kiến:Tham mưu biên soạn tờ gấp một số quyền nhân thân trong Bộ luật Dân sự năm 2015

76

Khá

 1. 14.

Nguyễn Thị Diễm

Giải pháp:Tham mưu lãnh đạo Sở đưa nội dung xây dựng một số chuyên đề trong cuốn Bản tin tư pháp Bắc Kạn về công tác phòng, chống tham nhũng vào nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho CBCCVC và nhân dân” năm 2017.

63

Đạt yêu cầu

 1. 15.

Đinh Thị Điển

Sáng kiến:Tham mưu biên soạn tờ gấp tìm hiểu một số quy định về phòng, chống tham nhũng.

70

Khá

 1. 16.

Phạm Quốc Trung

Giải pháp:Biên soạn Sổ tay Hỏi - Đáp pháp luật về đấu giá tài sản.

75

Khá

 1. 17.

Vi Thị Ngọc Ánh

Sáng kiến:Tham mưu ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về điều chỉnh các giấy tờ cá nhân liên quan đến giấy khai sinh trên địa bàn tỉnh.

72

Khá

 1. 18.

Hoàng Ngọc Hoa

Sáng kiến:Tham mưu biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật về luật sư.

72

Khá

 1. 19.

Nguyễn Anh Cương

Sáng kiến:Đẩy mạnh việc tuyên truyền về cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ Bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến thông qua việc cấp phát tờ gấp pháp luật về thủ tục cấp Phiếu LLTP.

69

Đạt yêu cầu

 1. 20.

Nguyễn Công Hoạt

Giải pháp:Đổi mới phương pháp điều hành hoạt động bán đấu giá tài sản.

62

Đạt yêu cầu

 1. 21.

Nguyễn T. Thúy Hằng

Giải pháp:Cải cách TTHC trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đang thế chấp tại ngân hàng Công thương.

61

Đạt yêu cầu

 1. 22.

Nguyễn Thị Hồng Điệp

Giải pháp:Cải tiến quy trình ISO trong lĩnh vực công chứng, chứng thực.

60

Đạt yêu cầu

 1. 23.

Triệu Trung Hiền

Giải pháp:Tăng cường hoạt động phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Chợ Mới về các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất.

63

Đạt yêu cầu

 1. 24.

Hoàng Thu Chung

Giải pháp:Nâng cao chất lượng tham gia tố tụng thông qua việc tăng cường đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

68

Đạt yêu cầu

 1. 25.

Nguyễn Phương Bằng

Giải pháp:Biên soạn tài liệu “Kỹ năng TGPL cho người khuyết tật”.

65

Đạt yêu cầu

 1. 26.

Ngô Lan Phương

Sáng kiến:Nâng cao hiệu quả đăng ký cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh.

74

Khá

 1. 27.

Hoàng Thị Nguyền

Giải pháp:Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bán đấu giá tài sản nhà nước.

63

Đạt yêu cầu

 1. 28.

Nông Thị Việt Triều

Giải pháp:Thực hiện linh hoạt một số điều luật nhằm đạt hiệu quả việc bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

63

Đạt yêu cầu


Video hoạt động
Thống kê truy cập
 • Đang online: 22
 • Hôm nay: 154
 • Trong tuần: 3 208
 • Tất cả: 112178
Đăng nhập