image banner
Thông tin giao dịch chính thức
THÔNG TIN GIAO DỊCH CHÍNH THỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN - Tên giao dịch: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN ...

 THÔNG TIN GIAO DỊCH CHÍNH THỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN

      - Tên giao dịch: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN

      - Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

      - Thủ trưởng đơn vị: Ông PHẠM QUỐC TRUNG - PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH SỞ

      - Địa chỉ trụ sở: Số 16, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

      - Điện thoại: 02093 875 977 Fax: 02093 875 977

      - E-mail: sotuphap@backan.gov.vn

     - Website: http://sotuphap.backan.gov.vn

                                                                                                                                    Tác giả:  adminstp

Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 262
  • Trong tuần: 3 316
  • Tất cả: 112286
Đăng nhập