image banner
Sở Tư pháp thông báo Danh mục Dịch vụ công và hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” thực hiện trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở kết quả phối hợp của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 547/STTTT-TTCNTT&TT ngày 08/5/2024 về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 27/3/2024.

Sở Tư pháp đã ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” và Hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” thực hiện trên Cổng dịch vụ công (DVC) của tỉnh Bắc Kạn tại Thông báo số 25/TB-STP ngày 20/5/2024. Nội dung cụ thể như sau:

1. Danh mục DVC “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” thực hiện trên Cổng DVC của tỉnh Bắc Kạn

STT

Lĩnh vực/Thủ tục hành chính

Lĩnh vực

DVC trực tuyến

A

 TTHC cấp tỉnh:

 

 

1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Một phần

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Một phần

B

 TTHC cấp huyện:

 

 

1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

Chứng thực

Một phần

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Một phần

C

 TTHC cấp xã:

 

 

1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

Một phần

2. Hướng dẫn tạo Sổ chứng thực điện tử, chữ ký số và con dấu điện tử đối với DVC “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” thực hiện trên Cổng DVC của tỉnh Bắc Kạn.

(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm)

3. Hướng dẫn Tổ chức, cá nhân và công chức tiếp nhận và giải quyết DVC “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” thực hiện trên Cổng DVC của tỉnh Bắc Kạn.

(Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm)

4. Thời gian thực hiện: Bắt đầu thực hiện từ 01/6/2024.

Nội dung Phụ lục 1, 2 tại đây:

 https://sotuphap.backan.gov.vn/Admin/Images/OStorage/pdf.png


image advertisement
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 860
  • Trong tuần: 5 665
  • Tất cả: 141501