image banner
Mức quà tặng nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, Tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 Ngày 05 tháng 3 năm 2021, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 19 đã thông qua Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND quy định mức quà tặng nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, Tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

     Cụ thể, mức quà tặng bằng tiền mặt nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm là 400.000 đồng đối với người có công với cách mạng (gồm người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trạng nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng); thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên.

     Mức quà tặng bằng tiền mặt 200.000 đồng đối với đối tượng là người có công với cách mạng (gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống; người có công giúp đỡ cách mạng (trừ trường hợp đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng); người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày); đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

     Trường hợp Đoàn của tỉnh đến thăm nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 và Tết Nguyên đán hằng năm thì mức quà tặng là 1.200.000đ/suất/một lần thăm; trong đó, hiện vật trị giá 200.000đồng và tiền mặt 1.000.000đồng.

     Việc tặng quà được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 2 Nghị quyết này. Theo đó, đối với đối tượng là người có công với cách mạng, mỗi người chỉ nhận 01 suất quà; trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng 02 mức quà thì nhận 01 suất quà với mức cao nhất, nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận 01 suất quà với mức đó. Đối với đối tượng là đại diện thân nhân liệt sĩ thì được nhận 01 suất quà; trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống, đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng người có công với cách mạng được tặng quà theo quy định thì người đó vừa nhận quà đối với người có công vừa nhận quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ; trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ 02 người trở lên còn sống đều là người có công với cách mạng được tặng quà thì cử một người để nhận 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ. Đối với đối tượng là người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân), mỗi một liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận 01 suất quà. Các đối tượng đã được nhận quà theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết này vẫn được nhận quà khi Đoàn của tỉnh đến thăm.

     Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2021

Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 182
  • Trong tuần: 3 236
  • Tất cả: 112206
Đăng nhập