image banner
Lịch sử phát triển

 Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn được thành lập tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 09/01/1997 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

      Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, thực hiện chức năng tham mưu,giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản tài viên; đăng ký biện pháp bảo đảm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

       Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

 

      Về tổ chức bộ máy: Hiện nay Sở Tư pháp gồm 02 tổ chức giúp việc (Văn phòng Sở, Thanh tra Sở), 06 phòng chuyên môn (Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp) và 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Phòng Công chứng số 1, số 2, số 3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản) với tổng số biên chế là 69 công chức, viên chức, người lao động.

      Thông tin chung:

      - Tên giao dịch: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN

      - Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

      - Giám đốc: HỒ THỊ KIM NGÂN

      - Trụ sở: Số 16, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

      - Điện thoại: 02093 875 977 Fax: 02093 875 977

      - E-mail: sotuphap@backan.gov.vn

        Sở Tư pháp luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực tư pháp. Sở Tư pháp Bắc Kạn đã được tặng Cờ thi đua của Bộ Tư pháp vào các năm 2004, 2005, 2008, 2015, 2018; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2012 và nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc đã đạt được... ./.


image advertisement
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1069
  • Trong tuần: 12 333
  • Tất cả: 183928