image banner
Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 05/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 582/KH-UBND về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

     Ngày 05/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 582/KH-UBND về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

 

     Mục đích của Kế hoạch là nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam), góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, đồng thời tạo sức lan tỏa tinhthầnthượngtônHiếnphápvà phápluật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; gắn với quán triệt, triển khai các nội dung theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

 

     Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được diễn ra thường xuyên trong cả năm, tập trung trong thời gian từ ngày UBND tỉnh ban hành Kế hoạch.Tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 15/10/2020 đến ngày 15/11/2020.

     Kế hoạch xác định cụ thể về nội dung công việc, hình thức tổ chức; gợi ýmột số khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến và trách nhiệm thực hiện củacác cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam./.

      Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tác giả: Đinh Điển
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 252
  • Trong tuần: 3 306
  • Tất cả: 112276
Đăng nhập