image banner
Công văn Số:858/STP-HCTP, Bắc Kạn, ngày 24 tháng 7 năm 2013 V/v: Thông báo các cơ sở y tế được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính.

  Theo quy định tại Khoản 1, Điều 38 của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005  của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch đã được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực thì “trường hợp xác định lại giới tính thì phải nộp Giấy chứng nhận y tế do Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính theo quy định của Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/8/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính”.

      Bộ Y tế đã ban hành quyết định  số 1972/QĐ-BYT ngày 07/6/2013 và quyết định số 2364/QĐ-BYT ngày 04/7/2013 về việc công nhận các cơ sở đủ điều kiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính. Theo đó Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đủ điều kiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính.

      Ngày 14/6/2013, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 871/QĐ-SYT về việc công nhận Bệnh viện Nhi Đồng 2 đủ điều kiện được phép can thiệp y tế xác định lại giới tính.

      Các quyết định nêu trên có giá trị 05 năm kể từ ngày ban hành.

      Vậy Sở Tư pháp thông báo để UBND các huyện, thị xã biết về 03 Quyết định nêu trên để thống nhất thực hiện việc đăng ký xác định lại giới tính theo đúng quy định của pháp luật./.

Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 529
  • Trong tuần: 3 359
  • Tất cả: 111969
Đăng nhập