image banner
Công văn số 510/ STP – HCTP, Bắc Kạn ngày 17 tháng 8 năm 2011 Về việc hướng dẫn sử dụng Sổ đăng ký nuôi con nuôi và biểu mẫu Nuôi con nuôi.

Ngày 27/6/2011, Bộ Tư pháp ban hành thông tư số 12/2011/TT-BTP về ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu Nuôi con nuôi. Thông tư quy định rõ về cách ghi chép biểu mẫu về nuôi con nuôi và Sổ đăng ký Nuôi con nuôi, cách thức khóa Sổ và lưu trữ Sổ đăng ký nuôi con nuôi có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011. Để thống nhất việc thực hiện, Sở Tư pháp hướng dẫn như sau:

1. Về sử dụng Sổ đăng ký Nuôi con nuôi:

Sổ đăng ký Nuôi con nuôi mẫu cũ (Mẫu STP/HT-2006-CN) tuy đã bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 9, Thông tư số 12/2011 TT-BTP nhưng qua so sánh và thấy rằng mẫu mới (Mẫu TP/CN-2011/SĐK) không có khác biệt nhiều so với mẫu cũ. Nhưng nội dung còn lại vẫn đảm việc ghi chép đầy được đầy đủ các thông tin về con nuôi, cha mẹ nuôi, bên giao con nuôi.

Do đó, để tránh lãng phí, Sổ đăng ký nuôi con nuôi theo mẫu cũ vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến hết. Khi ghi nội dung vào Sổ theo mẫu cũ, phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTP. Riêng nội dung “Quê quán” trong Sổ cũ có mà Sổ mới không có, thì để trống.

Đối với Sổ đăng ký nuôi con nuôi nếu đơn vị thực hiện không còn, thì yêu cầu các Phòng Tư pháp liên hệ mua với Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

2. Về sử dụng Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

Hiện nay, Sở Tư pháp đã đặt in biểu mẫu Giấy chứng nhận nuôi con nuôi bản chính ( theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTP) phục vụ cho công tác đăng ký nuôi con nuôi cấp xã.

Đối với biểu mẫu Giấy chứng nhận nuôi con nuôi bản chính phục vụ cho việc đăng ký nuôi con nuôi, yêu cầu các Phòng Tư pháp liên hệ mua với Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

Các biểu mẫu còn lại được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng biểu mẫu tự truy cập trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) để in và sử dụng.

Đối với các xã, phường, thị trấn chưa có điều kiện sử dụng internet, thì Phòng Tư pháp tổ chức in, phát hành các biểu mẫu này nhắm đáp ứng nhu cầu sử dụng của địa phương./.


Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 551
  • Trong tuần: 3 381
  • Tất cả: 111991
Đăng nhập