image banner
Hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch
Để hỗ trợ các địa phương trong việc thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch lịch sử từ các Sổ hộ tịch lịch sử vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Bộ Tư pháp đã xây dựng tài liệu Hướng dẫn thực hiện số hóa Sổ hộ tịch và Phần mềm quản lý dữ liệu hộ tịch lịch sử

Để hỗ trợ các địa phương trong việc thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch lịch sử từ các Sổ hộ tịch lịch sử vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Bộ Tư pháp đã xây dựng tài liệu Hướng dẫn thực hiện số hóa Sổ hộ tịch và Phần mềm quản lý dữ liệu hộ tịch lịch sử, cụ thể:

1. Tài liệu Hướng dẫn thực hiện số hóa Sổ hộ tịch

- Hướng dẫn cụ thể các phương án và lộ trình (gồm 05 giai đoạn) thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch từ các Sổ đăng ký hộ tịch giấy;

- Phòng Tư pháp là đơn vị chủ trì số hóa dữ liệu hộ tịch tại địa phương, báo cáo kết quả số hóa về Sở Tư pháp sau khi hoàn thành việc thực hiện số hóa và thực hiện nghiệm thu kết quả thực hiện của đơn vị thực hiện số hóa và kết quả thực hiện của đơn vị quản lý dữ liệu hộ tịch.

2.Phần mềm quản lý dữ liệu hộ tịch lịch sử (giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2015) theo quy định tại Nghị định 158/2005/NĐ-CP (gọi tắt là Phần mềm hộ tịch 158)

- Đây là công cụ miễn phí, hỗ trợ các đơn vị tham gia số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử trên toàn quốc có thể cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký theo các quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP một cách chủ động, dễ dàng và độc lập so với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Từ đó, cho phép các đơn vị tham gia triển khai có thể sử dụng nhân sự cập nhật dữ liệu hoặc thuê dịch vụ số hóa dữ liệu một cách linh hoạt, hiệu quả, đồng thời, có thể giám sát việc cập nhật dữ liệu một cách dễ dàng.

- Phòng Tư pháp là đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì việc Số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn huyện, thành phố. Khi đó tài khoản tương ứng của Phòng Tư pháp sẽ có thẩm quyền tạo và quản lý các tài khoản cập nhật dữ liệu số hóa.

Xem chi tiết tài liệu hướng dẫnNguồn:Phòng HCTP&BTTP
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 237
  • Trong tuần: 3 291
  • Tất cả: 112261
Đăng nhập