image banner
Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Ngày 08/4/2021, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1028/BTP-PBGDPL hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Ngày 08/4/2021, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1028/BTP-PBGDPL hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.Trong đó, đề nghị tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau đây: Tổng kếtChương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các đề án theoQuyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức hưởng ứngNgày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11; thực hiện quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTgngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Chi tiết xem file đính kèmTác giả:Đinh Điển

image advertisement
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 2442
  • Trong tuần: 13 584
  • Tất cả: 187244