image banner
Tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”

Chiều ngày 25/6/2024, Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. Bà Hà Thị Đào, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp và ông Trần Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Tòa án nhân dân tỉnh, Ngân hàng nhà nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh), Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh (Sở Y tế), Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp (Sở Tư pháp) cùng đại diện một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và người giám định tư pháp thuộc các cơ quan chuyên môn.

Bà Hà Thị Đào, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội thảo, các đại biểu đã được nghe tham luận bàn về: “Thực trạng công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”; “Công tác phối hợp giữa cơ quan điều tra với các cơ quan, tổ chức, cá nhân được trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh trong hoạt động giám định tư pháp”; “Thực tiễn việc sử dụng kết luận giám định của cơ quan Tòa án trong quá trình xét xử vụ án”; “Thực trạng công tác giám định tư pháp của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn”; “Thực trạng công tác giám định tư pháp của Phòng kỹ thuật hình sự – kiến nghị, giải pháp”.

Đại biểu tham luận và thảo luận tại Hội thảo

Đại biểu dư Hội thảo đã cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ về các vấn đề đang gặp khó khăn trong thực tiễn công tác giám định tư pháp như: Thiếu nguồn nhân lực bổ nhiệm giám định viên tư pháp; việc phản hồi đánh giá hiệu quả của các kết luận giám định tư pháp; việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho người giám định tư pháp  và việc trang cấp trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ công tác giám định;  chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên…

Phát biểu kết luận Hội thảo, để nâng cao hiệu ảu hoạt động của công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị:

Một là, các các sở, ngành chuyên môn cần tiếp tục quan tâm, phối hợp với Sở Tư pháp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp; thường xuyên rà soát, kịp thời đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp tại Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thủ trưởng các sở, ngành chuyên môn có giám định viên quan tâm tạo điều kiện để giám định viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và các hoạt động giám định.

Hai là, các cơ quan tiến hành tố tụng (cơ quan trưng cầu giám định) và cơ quan có liên quan thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa có quan trưng cầu giám định với cơ quan, tổ chức được trung cầu và thực hiện giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Ba là, Sở Tư pháp với trách nhiệm cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác này tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham mưu thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo luật định như: rà soát bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm giám định viên; tập huấn nghiệp vụ chung về công tác giám định; tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác giám định trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Diễm


image advertisement
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1005
  • Trong tuần: 12 269
  • Tất cả: 183864