image banner
Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) và triển khai các văn bản mới

  Chiều 20/5/2022, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) và triển khai một số chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh.

          Các đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh. Hội nghị được kết nối đến 157 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 6.000 đại biểu tham dự.

           Tại điểm cầu Sở Tư pháp Bắc Kạn, dự Hội nghị có các đồng chí: Hà Thị Đào - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Phạm Quốc Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở; toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp.

           

            Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đã quán triệt và thông tin các nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), gồm: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo chuyên đề về “Xung đột Nga - Ukraine: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra”…

             Hội nghị đã nghe quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, gồm: Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước; Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước đối với cấp ủy địa phương; Kết luận số 34-KL/TW  ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028; Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 15/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

             Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung: Tiếp tục phổ biến, quán triệt nghiêm túc các nội dung Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII và các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh tại cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp và chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh;  thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, trong đó đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022…

          Việc tham dự của công chức, viên chức, người lao động tại Hội nghị trực tuyến để triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, Kết luận của Đảng là một trong những nội dung đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng ủy Sở Tư pháp năm 2022./.

Tác giả: Nguyễn Thị Hòa
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 251
  • Trong tuần: 3 305
  • Tất cả: 112275
Đăng nhập