image banner
Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên
Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên: Quyết định số 03-QĐ/BTC ngày 24/7/2023 về việc thành lập Tiểu ban tuyên truyền Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên; Thông báo số 01-TB/BTC ngày 24/7/2023 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943-22/9/2023); Công văn số 02-CV/BTC ngày 11/8/2023 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 178- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 5083/UBND-VXNV ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện các hoạt động thể thao, văn hoá, văn nghệ, chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943-22/9/2023), Tiểu ban tuyên truyền Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giáo dục, nâng cao nhận thức, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của của Chi bộ Chí Kiên trong 80 năm qua; qua đó củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bắc Kạn.

2. Khẳng định sự ra đời Chi bộ Chí Kiên ngày 22/9/1943 là một sự kiện lịch sử trọng đại, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

3. Góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

4. Việc triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, tránh phô trương, hình thức, lãng phí và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, các địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền

1.1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh: Thực hiện căng treo băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền.

- Thời gian: Từ ngày 19/8 đến 25/9/2023.

- Địa điểm: Tại cổng trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã), tổ chức, doanh nghiệp; tại trung tâm các huyện, thành phố, các trục đường chính, khu đông dân cư trên địa bàn.

- Treo cờ tổ quốc tại các hộ gia đình: Thời gian từ ngày 15/9 đến 25/9/2023.

1.2. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh: Tổ chức tuyên truyền trên báo, bảng điện tử, trang/cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội; mở chuyên trang, chuyên mục tăng số lượng, thời lượng phát sóng trên Đài PT&TH, tin bài trên báo in, báo điện tử.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/8/2023, cao điểm từ ngày 5/9 đến ngày 22/9/2023.

- Đơn vị thực hiện: Báo Bắc Kạn, Đài PT&TH Bắc Kạn, Tạp chí Văn nghệ Ba Bể; các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

1.3. Tổ chức truyền hình trực tiếp về Lễ kỷ niệm, ghi hình về các hoạt động của sự kiện.

- Thời gian: Ngày 19-20/9/2023.

- Địa điểm: Tại nơi diễn ra các sự kiện.

2. Chương trình văn nghệ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên

- Địa điểm: Sân vận động huyện Ngân Sơn.

- Thời gian: 19h30, ngày 19/9/2023.

- Đơn vị thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh.

3. Tổ chức dâng hoa tại khu di tích lịch sử Coỏng Tát

- Thời gian: Từ 7h00 đến 7h30, ngày 20/9/2023.

- Địa điểm: Tại khu di tích lịch sử Coỏng Tát (thôn Bản Duồm, xã Thượng Ân).

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát vị trí địa điểm phù hợp và thực hiện việc căng treo khẩu hiệu, cờ phướn, cờ Tổ quốc xong trước ngày 15/9/2023; xây dựng tiểu cảnh tại địa điểm thác nước Coỏng Tát xong trước ngày 10/9/2023.

4. Tổ chức khánh thành dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Khau Pàn

- Thời gian: Từ 8h00 đến 8h40, ngày 20/9/2023.

- Địa điểm: Tại di tích lịch sử cách mạng Khau Pàn (thôn Nặm Làng, xã Đức Vân).

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát vị trí địa điểm phù hợp và thực hiện việc căng treo khẩu hiệu, cờ phướn, cờ Tổ quốc xong trước ngày 15/9/2023.

5. Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943-22/9/2023)

- Thời gian: 9h30 đến 11h15, ngày 20/9/2023.

- Địa điểm: Nhà văn hoá huyện Ngân Sơn.

- Đơn vị thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Văn hoá thể thao và Du lịch chỉ đạo Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh biểu diễn nghệ thuật tái hiện quá trình hình thành, phát triển từ ngày đầu thành lập Chi bộ Chí Kiên - Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh cho đến nay (ngày 22 tháng 9 năm 2023); xây dựng nội dung ma-két, tuýp chữ phông chính, trang trí khánh tiết, tăng âm, loa đài, nhạc chào cờ, nhạc nền khi Thường trực Tỉnh ủy và các vị đại biểu lên phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm.

+ Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn chuẩn bị hội trường, chỉ đạo căng treo băng-rôn, khẩu hiệu truyên truyền trong và ngoài Hội trường, các điểm trung tâm của huyện, xây dựng pa nô tuyền truyền... về Lễ kỷ niệm  xong trước ngày 15/9/2023.

6. Các hoạt động khác

6.1. Tổ chức giải thi đấu bóng chuyền, bóng đá (quy mô cấp huyện) chào mừng Lễ kỷ niệm

- Thời gian: Xong trước ngày 19/9/2023.

- Địa điểm: Tại trung tâm huyện Ngân Sơn.

- Đơn vị thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn.

+ Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị liên quan.

6.2. Công tác kiểm tra các hoạt động

- Thời gian: Xong trước ngày 15/9/2023.

- Địa điểm: Tại các huyện, thành phố.

- Đơn vị thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Thành viên Tiểu ban tuyên truyền.

+ Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động xây dựng dự toán kinh phí các hoạt động thuộc Tiểu ban tuyên truyền gửi Tiểu ban hậu cần tổng hợp chung.

2. Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 22/8/2023.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chủ trì tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ trong nội dung Kế hoạch; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi Ban tổ chức Lễ kỷ niệm sau khi kết thúc. Trực tiếp chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh xây dựng chương trình nghệ thuật theo hình thức tái hiện lịch sử; trang trí, khánh tiết, tăng âm loa đài, màn hình Led, chuẩn bị nhạc chào cờ, nhạc nền khi Thường trực Tỉnh ủy và các vị đại biểu lên phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Các nội dung trình Ban tổ chức Lễ kỷ niệm trước ngày 25/8/2023.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương: Căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền và các hoạt động đảm bảo hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/9/2023 để tổng hợp báo cáo Ban tổ chức Lễ kỷ niệm; đồng thời triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

2.1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo tuyên truyền bằng các hình thức cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; chỉ đạo việc treo cờ tổ quốc tại các hộ gia đình (từ ngày 15/9 - 25/9/2023) và treo băng-rôn, khẩu hiệu… tại các trục đường chính, các khu trung tâm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn (từ ngày 19/8 – 25/9/2023).

2.2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể tỉnh: Phối hợp chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2.3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện công tác tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; hướng dẫn tuyên truyền trên các bảng điện tử, các trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội; rà soát, theo dõi thông tin để kịp thời xử lý đối với việc đăng phát, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật. Chỉ đạo tăng cường thời lượng phát sóng trước 15 ngày diễn ra sự kiện.

2.4. Báo Bắc Kạn: Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên báo in và báo điện tử; phát hành số báo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943-22/9/2023).

2.5. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn: Thực hiện tuyên truyền trước, trong, sau Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên; thực hiện phóng sự “80 năm ngọn lửa cách mạng”; ghi hình chương trình dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Coỏng tát (xã Thượng Ân), khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Khau Pàn (xã Đức Vân); truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm sáng ngày 20/9/2023; tham mưu cho UBND tỉnh văn bản gửi UBND các tỉnh trong khu vực chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình phối hợp tiếp sóng chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm. Chuẩn bị kịch bản phóng sự “80 năm ngọn lửa cách mạng” và trình Ban tổ chức Lễ kỷ niệm ngày 25/8/2023.

2.6. Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn

- Chủ trì xây dựng nội dung ma-két, tuýp chữ sân khấu, trang trí khánh tiết, tăng âm, loa đài phục vụ chương trình văn nghệ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (tối ngày 19/9/2023); chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng các tiết mục văn nghệ để biểu diễn phục vụ bà con Nhân dân nhân dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập chi bộ Chí Kiên; tuyên truyền, vận động Nhân dân treo tổ quốc; khảo sát, vị trí địa điểm thực hiện việc căng treo khẩu hiệu, cờ phướn, cờ Tổ quốc tại các khu vực tổ chức sự kiện xong trước 05 ngày diễn ra sự kiện.

- Lập sơ đồ trang trí, sơ đồ vị trí đại biểu  tại các điểm diễn ra sự kiện trình Trưởng ban tuyên truyền duyệt trước ngày 24/8/2023.

- Báo cáo Tiểu ban tuyên truyền nội dung ma két, tuýp chữ sân khấu chương trình văn nghệ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập chi bộ Chí Kiên (tối ngày 19/9/2023) xong trước ngày 24/8/2023.

2.7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

- Thẩm định nội dung ma-két, tuýp chữ Lễ kỷ niệm, chương trình văn nghệ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên, chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ kỷ niệm xong trước ngày 25/8/2023.

- Nghiệm thu chương trình văn nghệ, chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm và phóng sự “80 năm ngọn lửa cách mạng” xong trước ngày 15/9/2023.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện của Tiểu ban tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập chi bộ Chí Kiên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả./.

Tác giả: Văn phòng Sở

image advertisement
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 2299
  • Trong tuần: 13 441
  • Tất cả: 187101