image banner
Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

       Thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn bản chỉ đạo số 476-CV/ĐU ngày 3 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở và đảng ủy bộ phận; Kế hoạch số 146-KH/ĐU ngày 09/6/2022 của Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025. Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Tư pháp trong các ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 năm 2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

          Đồng chí Hà Thị Đào - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội các Chi bộ. Tham dự Đại hội các Chi bộ còn có các đồng chí trong Đảng uỷ Sở Tư pháp, lãnh đạo Sở Tư pháp, đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Chi đoàn Sở và toàn thể đảng viên của các Chi bộ.

         Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung dân chủ, Đại hội ở các Chi bộ đánh giá những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Các Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm trình Đại hội được xây dựng nghiêm túc, chất lượng; gắn kết giữa lý luận và thực tiễn; phát huy trí tuệ tập thể, kết hợp chặt chẽ giữa kế thừa và đổi mới; phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới tư duy và tầm nhìn, cách thức tổ chức thực hiện của các Chi ủy; quyết tâm khắc phục khó khăn, hạn chế còn tồn tại nhằm đề ra mục tiêu và giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ mới.

         Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận những thành tích mà các Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua và định hướng chỉ đạo các Chi bộ thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, đặc biệt là nội dung về chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 khoá XII của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Đại hội các Chi bộ đã bầu Cấp ủy của các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 như sau:

- Chi bộ 1: Đồng chí Trịnh Đức Minh - Đảng uỷ viên, Chánh văn phòng Sở trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Đức Thiêm - Chánh Thanh tra sở trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Triệu Thanh Hoa - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trúng cử Chi ủy viên Chi bộ.

Chi ủy Chi bộ 1, Đảng bộ Sở Tư pháp

 - Chi bộ 2: Đồng chí Nguyễn Thị Hoà - Đảng uỷ viên, Trưởng phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ; đồng chí Vi Thị Ngọc Ánh -  Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Triệu Thị Hiền -Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp trúng cử Chi ủy viên Chi bộ.  

Chi ủy Chi bộ 2, Đảng bộ Sở Tư pháp

- Chi bộ 3: Đồng chí Ngô Lan Phương - Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ; đồng chí Cao Văn Lượng -  Trưởng phòng Công chứng số 1 trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Phan Thị Châm - Chuyên viên Phòng Công chứng số 1 trúng cử Chi ủy viên Chi bộ.

Chi ủy Chi bộ 3, Đảng bộ Sở Tư pháp

- Chi bộ 4: Đồng chí Hoàng Thu Chung - Đảng uỷ viên, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ; đồng chí Lý Văn Trung - Trưởng phòng Nghiệp vụ- Hành chính, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Lường Thị Hạnh - Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trúng cử Chi ủy viên Chi bộ.

Chi ủy Chi bộ 4, Đảng bộ Sở Tư pháp


Tác giả: Đinh Thị Điển
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 468
  • Trong tuần: 3 298
  • Tất cả: 111908
Đăng nhập