image banner
UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá và đảm bảo hiệu quả triển khai các nhiệm vụ/dự án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
Ngày 28/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Công văn số 8826/UBND-VXNV chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Báo Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá và đảm bảo hiệu quả triển khai các nhiệm vụ/dự án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các nhiệm vụ/dự án chuyển đổi số, ứng dụng CNTT từ tháng 12/2023 trở về trước (gồm các nhiệm vụ/dự án đã hoàn thành và đang thực hiện, sử dụng) xây dựng báo cáo đánh giá hiệu quả cụ thể của các nhiệm vụ/dự án gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp trước ngày 10 tháng 01 năm 2024.

Đối với đơn vị, địa phương đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng các nhiệm vụ/dự án chuyển đổi số mới hoặc đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ/dự án chuyển tiếp từ năm 2023 sang thực hiện năm 2024: Do chuyển đổi số là lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm, nên trong quá trình nghiên cứu, xây dựng các nhiệm vụ/dự án chuyển đổi số yêu cầu các đơn vị, địa phương bám sát thực tiễn của tỉnh, đơn vị, địa phương. Cụ thể:

Xác định rõ sự cần thiết phải triển khai xây dựng trên cơ sở căn cứ pháp lý cụ thể. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ/dự án chuyển đổi số phải đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục đấu thầu các dự án ứng dụng CNTT, chuyển đổi số theo quy định hiện hành.

Nâng cao hơn nữa chất lượng lập hồ sơ các nhiệm vụ/dự án chuyển đổi số (báo cáo kinh tế kỹ thuật/Đề cương và dự toán chi tiết, kế hoạch thuê dịch vụ); chủ động xin ý kiến của Bộ/ngành chủ quản để phù hợp định hướng của Bộ/ngành, đảm bảo tính liên thông chia sẻ dữ liệu, tránh trùng lặp, lãng phí (nếu cần thiết); chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung thực hiện, đảm bảo hiệu quả, phù hợp thực tiễn của đơn vị, địa phương. Quá trình lập hồ sơ các nhiệm vụ/dự án chuyển đổi số cần xem xét đến tính tổng thể trong hệ thống của toàn ngành, trong đó phải xác định hệ thống lõi, hệ thống triển khai sau phải được phát triển từ hệ thống lõi và kế thừa, tận dụng, phát triển các hệ thống khác cho phù hợp, tránh tình trạng xây dựng độc lập các hệ thống khác nhau, phục vụ từng nghiệp vụ riêng lẻ, gây khó khăn, phức tạp cho người sử dụng và công tác quản lý, tổng hợp, thống kê dữ liệu ngành.

Sau khi hồ sơ nhiệm vụ/dự án chuyển đổi số được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cần tiếp tục rà soát lại sự cần thiết, quy mô, phạm vi của các nhiệm vụ; chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống phù hợp mục tiêu và nhu cầu sử dụng, theo định hướng của Bộ/ngành, xu hướng công nghệ hiện đại, đảm bảo tính nền tảng, kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu với các hệ thống liên quan. Trong trường hợp cần thiết, đề xuất thay đổi, giảm quy mô hoặc dừng thực hiện (kể cả các nhiệm vụ chuyển tiếp) để đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí ngân sách.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương chủ động thông tin, phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ/dự án chuyển đổi số; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh tạm dừng các nhiệm vụ/dự án chưa thực sự cần thiết hoặc không hiệu quả để tránh lãng phí ngân sách tỉnh./.

CTV Hồng Nhung (Văn phòng UBND tỉnh)

Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 286
  • Trong tuần: 3 340
  • Tất cả: 112310
Đăng nhập