image banner
Chuyển đổi số - nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công của ngành Tư pháp
0:00 / 0:00
Giọng nữ Ngọc Hoa
 
Thực hiện Quyết định số 983/QĐ-BTP ngày 10/6/2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch "Chuyển đổi số Ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; kế hoạch số 883/KH-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2024. Sở Tư pháp đã xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thực hiện trong việc triển khai chuyển đổi số của ngành Tư pháp, gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

    Để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), Sở Tư pháp thường xuyên hướng dẫn người dân về thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp, biên soạn tờ gấp “Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp” để cấp phát cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật về cư trú, hộ tịch, nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự... trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ: https://sotuphap.backan.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (địa chỉ https://pbgdpl.backan.gov.vn).


Công chức Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công

    Sở Tư pháp đang thực hiện 133 TTHC thuộc thẩm quyền, trong đó có 57/57 TTHC cung cấp DVC trực tuyến toàn trình, 76 TTHC là Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến. Để giảm thời gian, chi phí đi lại của cá nhân, tổ chức, Sở đã nghiên cứu, rà soát cắt giảm 38% thời gian giải quyết một số TTHC đang thực hiện. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đề nghị với các bộ, ngành Trung ương cắt giảm thành phần hồ sơ TTHC để cấp phiếu lý lịch tư pháp; cập nhật, tích hợp, công khai các TTHC trên cổng dịch vụ công quốc gia. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần ngày càng tăng nhanh, đã tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của nhân dân, doanh nghiệp, tăng tính công khai, minh bạch của TTHC

    Hiện nay 100% TTHC của Sở Tư pháp được thực hiện qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở thường xuyên được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên Phần mềm một cửa, một cửa điện tử liên thông. Trong quý I/2024, Sở Tư pháp cung cấp 66 thông tin lý lịch tư pháp (LLTP) về án tích cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trên cả nước, cấp Phiếu LLTP cho 627 trường hợp; đang xác minh, giải quyết 121 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP, lập 26 hồ sơ LLTP điện tử, tiếp nhận 161 và cung cấp 154 thông tin LLTP trên phần mềm Hệ thống LLTP dùng chung của Bộ Tư pháp. đã tiếp nhận và giải quyết 695 hồ sơ đảm bảo thời hạn quy định. Trong đó, tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến 695 hồ sơ; 100% hồ sơ đều được nhập trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

    Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết TTHC đảm bảo đầy đủ, thuận tiện và an toàn. Tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, Sở Tư pháp đã bố trí 01 công chức chính thức và 02 công chức dự phòng có trình độ đại học, có khả năng thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đều bố trí viên chức trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết TTHC cho công dân đảm bảo thời gian, chất lượng và đúng quy định.

    Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đang triển khai áp dụng các sáng kiến, giải pháp “Đổi mới việc đánh giá giải quyết TTHC của công dân thông qua hình thức trực tuyến bằng mã QR-code”, “Số hóa hồ sơ công chức, viên chức, hợp đồng lao động để đưa vào lưu trữ điện tử”; tiếp tục thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Đơn vị đã chỉ đạo, quán triệt, yêu cầu CCVCNLĐ thuộc Sở nêu cao tinh thần gương mẫu trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi hiện TTHC; nghiêm túc thực hiện việc đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện TTHC và các giao dịch khác, góp phần hình thành “Công dân điện tử” và xây dựng thành công chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


image advertisement
Video hoạt động
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1041
  • Trong tuần: 12 305
  • Tất cả: 183900