Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 26/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Xem tiếp


hững văn bản điều chỉnh việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động liên quan của doanh nghiệp khởi nghiệp

Xem tiếp


Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – thương mại, thông tin - truyền thông, xây dựng, đất đai, lao động

Xem tiếp

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang