Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trợ giúp pháp lý cho trẻ em, người từ đủ 16 tuổi đên dưới 18 tuổi có khó khăn về tài chính bị xâm hại tình dục

( Cập nhật lúc: 29/03/2022  )

     Trợ giúp pháp lý cho trẻ em, người từ đủ 16 tuổi đên dưới 18 tuổi có khó khăn về tài chính bị xâm hại tình dục

     Xâm hại tình dục là dạng bạo hành đau lòng nhất, gây tranh cãi nhiều nhất và không chỉ gây ra những vết sẹo trên thân thể mà trẻ còn phải chịu tổn thương rất lớn về mặt tinh thần. Theo báo cáo Chính phủ trong 04 năm từ 2015 đến 6//2019, toàn quốc có 8.709 trẻ em bị xâm hại (bao gồm 1.672 trẻ nam và 7.037 trẻ nữ) trong đó 6.432 trẻ bị xâm hại tình dục.

     Xâm hại tình dục trong những năm gần đây tại Việt Nam đang là vấn đề nhức nhối của xã hội. Để góp phần bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước, Luật Trợ giúp pháp lý đã quy định trẻ em, người đủ từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bằng các hình thức tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn pháp luật.

     Góp phần chung tay đẩy lùi hành vi xâm hại tình dục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân bị xâm hại, Cục Trợ giúp pháp lý Việt Nam đã xây dựng video truyền thông về trợ giúp pháp lý cho đối tượng trẻ em, người tử đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục. Video có nội dung dễ hiểu, hình ảnh minh họa phù hợp với lứa tuổi, qua đó nâng cao nhận thức của người xem về kiến thức pháp luật, quyền được trợ giúp pháp lý và cách thức liên hệ để được trợ giúp khi có nhu cầu.

     Video Trợ giúp pháp lý cho trẻ em và người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có khó khăn về tài chính bị xâm hại tình dục: Xem tại đây

Tác giả:  Đinh Thư, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
Nguồn: 

Tin bài mới:


Tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí qua kênh youtube(24/03/2022)

Cập nhật danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2022(02/03/2022)

DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ(05/05/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(25/02/2020)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh năm 2020(21/02/2020)

Sở Tư pháp phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn(21/02/2020)

Tòa án nhân dân tối cao ban hành văn bản thi hành Thông tư liên tịch quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng(12/11/2019)

Lựa chọn tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL năm 2019(26/08/2019)

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch Hoạt động năm 2019(19/03/2019)

Bắc Kạn ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước(19/03/2019)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang