Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí qua kênh youtube

( Cập nhật lúc: 24/03/2022  )

     Trợ giúp pháp lý (TGPL) là việc giúp đỡ pháp lý (tư vấn pháp luật, hòa giải, đại diện, bào chữa, kiến nghị) miễn phí của Nhà nước và xã hội cho người nghèo và người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật nhằm giải toả vướng mắc pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật để họ tự mình biết cách ứng xử phù hợp với pháp luật, thực hiện pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công bằng xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

     Để nhân dân tiếp cận dễ dàng hơn các thông tin về dịch vụ trợ giúp pháp lý, Cục trợ giúp pháp lý Việt Nam đã triển khai kênh Youtube về hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng yếu thế.

     Truy cập Kênh Youtube về hoạt động TGPL tại đây

Tác giả:  adminstp
Nguồn: 

Tin bài mới:


Cập nhật danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2022(02/03/2022)

DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ(05/05/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(25/02/2020)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh năm 2020(21/02/2020)

Sở Tư pháp phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn(21/02/2020)

Tòa án nhân dân tối cao ban hành văn bản thi hành Thông tư liên tịch quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng(12/11/2019)

Lựa chọn tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL năm 2019(26/08/2019)

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch Hoạt động năm 2019(19/03/2019)

Bắc Kạn ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước(19/03/2019)

Đăng tải danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý(14/03/2019)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang