Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa tại huyện Pác Nặm

( Cập nhật lúc: 04/08/2022  )

           Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-HĐPH ngày 22/6/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Kạn về Kiểm tra công tác phối hợp thực hiện trợgiúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022, ngày 28/7/2022, Đoàn kiểm tra do đồng chí Phạm Quốc Trung – Phó Giám đốc Sở Tư  pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng làm Trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành kiểm tra tại Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.


 

          Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện các đơn vị báo cáo về kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 10). Đồng thời đã nêu ra những mặt còn tồn tại và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã có những ý kiến trao đổi thảo luận đối với các đơn  vị được kiểm tra về những thuận lợi, khó khăn, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 10.

 

         

           Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những kết quả các đơn vị đạt được, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo Thông tư liên tịch số 10 và các văn bản pháp luật có liên quan; tiếp tục quán triệt đến đội ngũ người tiến hành tố tụng và các cán bộ trong đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung phối hợp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10 trong đó tập trung vào việc giải thích quyền được trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý (quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý), thực hiện thông báo, thông tin kịp thời cho Trung tâm, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý./.

 

Đinh Thư – Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.

Tác giả:  Đinh Thư
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kết quả nổi bật trong công tác trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn(18/07/2022)

Kết quả công tác trợ giúp pháp lý quý I năm 2022 của Trung tâm TGPLNN - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn(28/04/2022)

Trợ giúp pháp lý cho trẻ em, người từ đủ 16 tuổi đên dưới 18 tuổi có khó khăn về tài chính bị xâm hại tình dục(29/03/2022)

Tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí qua kênh youtube(24/03/2022)

Cập nhật danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2022(02/03/2022)

DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ(05/05/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(25/02/2020)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh năm 2020(21/02/2020)

Sở Tư pháp phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn(21/02/2020)

Tòa án nhân dân tối cao ban hành văn bản thi hành Thông tư liên tịch quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng(12/11/2019)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang