Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngay từ đầu năm 2022, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây nhiều trở ngại đến việc triển khai các hoạt động về trợ giúp pháp lý (TGPL) của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp, công tác TGPL đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng nhu cầu TGPL, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng thuộc diện được TGPL theo pháp luật quy định.

Xem tiếp


Trợ giúp pháp lý cho trẻ em, người từ đủ 16 tuổi đên dưới 18 tuổi có khó khăn về tài chính bị xâm hại tình dục

Xem tiếp


Tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí qua kênh youtube

Xem tiếp


Cập nhật danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2022

Xem tiếp


DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Xem tiếp


Ngày 19/02/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 11/02/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-STP ngày 05/02/2020, về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn; theo đó, đã xác định rõ từng nhiệm vụ, thời gian, trách nhiệm đối với Phòng phối hợp công tác cũng như đơn vị tham mưu thực hiện.

Xem tiếp

1234
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang