Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2021

( Cập nhật lúc: 22/03/2021  )

       Nhằm hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kịp thời truyền tải, giới thiệu những văn bản luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10; ngày 16/3/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2021 cho đại biểu là đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

 

      Đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Chủ trì hội nghị.

      Hội nghị đã được nghe báo cáo viên của Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và Sở Tư pháp phổ biến, giới thiệu: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Cư trú năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Đây là những văn bản luật quan trọng, liên quan mật thiết đến sự kiện chính trị lớn của đất nước, đến đời sống của mọi tầng lớp Nhân dân.

 

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố với chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường quán triệt, triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật được giới thiệu tại hội nghị này, các văn bản pháp luật khác và 13 Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý bằng các hình thức phù hợp, trên cơ sở bám sát những nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về thi hành 05 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10. Trước mắt, cần đẩy mạnh các hoạt động và hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, đặc biệt là hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức, nhằm góp phần thành công cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để cuộc bầu cử sắp tới phải thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. Trên cở sở những nội dung cơ bản, quan trọng đã được nghe truyền đạt, các đồng chí vận dụng linh hoạt, sáng tạo, tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân thuộc phạm vi quản lý, góp phần nâng cao hoạt động tổ chức thi hành pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại đơn vị, địa phương./.

Tác giả:  Nguyễn Diễm
Nguồn: 

Tin bài mới:


Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh năm 2021(04/03/2021)

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2021(27/01/2021)

Tổ chức tập huấn số hóa Sổ hộ tịch tại huyện Ngân Sơn(18/01/2021)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021(11/01/2021)

TỔ CHỨC TẬP HUẤN SỐ HÓA SỔ HỘ TỊCH TẠI HUYỆN BA BỂ(08/01/2021)

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/12/2020)

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2021(25/12/2020)

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020 và trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng(18/12/2020)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1521/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương(16/12/2020)

Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020(11/12/2020)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang