Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND TỈNH BẮC KẠN TRIỂN KHAI, PHỔ BIẾN MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

( Cập nhật lúc: 11/06/2020  )

     Sáng ngày 10/6/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2020 cho các đại biểu là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

     Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Chủ trì Hội nghị.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

 

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng đã nhấn mạnh: Những văn bản được lựa chọn giới thiệu tại Hội nghị đều là những văn bản pháp luật quan trọng, liên quan mật thiết đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; trong đó, nhiều quy định mới được dư luận xã hội quan tâm, đáng lưu ý, như: Vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu; bỏ hợp đồng lao động theo mùa vụ; tăng thời giờ làm thêm giờ theo tháng; cho phép người lao động ủy quyền cho người khác nhận lương; người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do; nâng thời gian tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; bổ sung thêm số ngày nghỉ hưởng nguyên lương cho người lao động; giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp; tăng số lượng Phó Chủ tịch của xã loại II; bỏ khái niệm “họp bất thường”; cán bộ bị kết án về tội phạm tham nhũng thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; hình thức hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; bỏ quy định về hợp đồng không xác định thời hạn đối với viên chức; đánh giá viên chức thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; quy định chi tiết về trách nhiệm giải trình, vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, về áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách...

     Đồng chí yêu cầu các báo cáo viên bằng kinh nghiệm công tác, kiến thức thực tế tập trung truyền đạt những nội dung mới, quan trọng của văn bản pháp luật được phân công giới thiệu; trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các văn bản pháp luật này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý bằng các hình thức phù hợp./.

Tác giả:  Nguyễn Diễm
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020(15/05/2020)

Tỉnh Bắc Kạn hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV(13/03/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn thăm và chúc tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020(22/01/2020)

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai công tác PBGDPL năm 2020(15/01/2020)

Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020(13/01/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020(03/01/2020)

TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI “TÌM SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” NĂM 2019(23/12/2019)

Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư(23/12/2019)

SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT(04/12/2019)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở(02/12/2019)

Sign In