Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn kiểm tra liên ngành về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

( Cập nhật lúc: 01/10/2021  )

     Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 8/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về kiểm tra liên ngành công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021; Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về kiểm tra, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021.

     Ngày 30/9/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Trần Đăng Khoa - Phó giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn và các thành viên là đại diện đơn vị: Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra công tác xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của tỉnh tại UBND xã Nông Thượng và UBND thành phố Bắc Kạn.

     Mục đích của việc kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 đó là: Việc thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về đất đai, lâm nghiệp.

 Đồng chí Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn kiểm tra

                                phát biểu kết luận cuộc kiểm tra

     Qua trực tiếp kiểm tra hồ sơ, tài liệu, Đoàn kiểm đã tra ghi nhận những kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc về điều kiện bảo đảm cũng như trong thi hành pháp luật về XLVPHC, pháp luật về đất đai, lâm nghiệp. Kiểm tra trực tiếp các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính (100% các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về đất đai), về cơ bản việc xử phạt vi phạm hành chính tuân thủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền pháp luật quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại nhất định cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới để bảo đảm cho công tác XLVPHC hiệu quả, như: Việc sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính, căn cứ quyết định xử phạt vi phạm hành chính, việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi chuyển mục đích sử dụng đất không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, hủy hoại đất...

     Kết thúc buổi làm việc, đơn vị được kiểm tra đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến  của Đoàn kiểm tra và Đoàn kiểm tra cũng đã ghi nhận những ý kiến đề xuất của các đơn vị và tổng hợp kiến nghị cơ quan có thẩm quyền theo góc độ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật./.

Tác giả:  Phòng Phổ biến và Theo dõi THPL
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang