Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tư pháp Bắc Kạn đổi mới, vững bước phát triển cùng quê hương

( Cập nhật lúc: 01/09/2020  )

      Năm 1997, cùng với sự kiện tái lập tỉnh, Sở Tư pháp Bắc Kạn chính thức được thành lập. Đến nay, sau 23 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tư pháp Bắc Kạn đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

      Chặng đường gian khó

      Cũng giống như các đơn vị, sở, ngành khác của tỉnh, trong những năm đầu thành lập, Sở Tư pháp Bắc Kạn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất làm việc cũng như về đội ngũ cán bộ. Khi mới thành lập Sở Tư pháp chỉ có 03 cán bộ và 03 chuyên viên Thi hành án dân sự được điều động từ Thái Nguyên lên. Còn ở tuyến cơ sở hoạt động của ngành Tư pháp gần như rất mờ nhạt. Một số huyện chưa thành lập được Phòng Tư pháp, phần lớn các xã chưa có Ban Tư pháp, cán bộ làm công tác chuyên môn đa số chưa qua đào tạo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật số lượng ít. Cùng với yếu tố con người thì cơ sở vật chất phục vụ công tác rất hạn chế khiến cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khi ấy gặp rất nhiều trở ngại, nhiều lĩnh vực trọng yếu như: Văn bản, tuyên truyền, hộ tịch triển khai chưa hiệu quả, thậm chí có những lĩnh vực còn bị bỏ trống. Trong thời khắc đó, những người đặt nền móng đầu tiên cho ngành Tư pháp Bắc Kạn đã phải lựa chọn cho mình một hướng đi nhất quán, đó là vừa làm, vừa nghiên cứu, vừa học hỏi kinh nghiệm, tìm ra những cách làm mới, sáng tạo phù hợp với địa phương mình. Kiện toàn tổ chức bộ máy là đòi hỏi cấp thiết để bảo đảm cho việc triển khai hoạt động có hiệu quả. Do vậy, ngay từ những ngày đầu, Sở đã cử nhiều lượt cán bộ đi đào tạo đại học, cao cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước và các chức danh tư pháp khác như chấp hành viên; công chứng viên...Nhất là việc chủ động tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án mở lớp trung cấp luật khoá I tại Bắc Kạn để kiện toàn và tạo nguồn cán bộ tư pháp cấp cơ sở.

Sau 23 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tư pháp Bắc Kạn đã có nhiều đóng góp

          quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương


      Vững bước tiến lên

      Đến nay, ngành Tư pháp Bắc Kạn đã có sự trưởng thành nhanh chóng về tổ chức bộ máy, Sở Tư pháp hiện có 11 phòng, đơn vị trực thuộc (02 tổ chức giúp việc; 04 phòng chuyên môn và 05 đơn vị sự nghiệp) với tổng số 66 công chức, viên chức, người lao động (trong đó 15 người có trình độ Thạc sĩ, 47 người trình độ Đại học, 02 người trình độ Trung cấp); Sở hiện có 10 trợ giúp viên pháp lý, 05 công chứng viên và 02 đấu giá viên. Công chức tư pháp cấp huyện và cấp xã có hơn 200 người, trong đó, trên 80% có trình độ từ trung cấp trở lên. Toàn tỉnh hiện có hơn 400 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và hơn 1.700 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

      Hàng năm, toàn ngành triển khai tích cực và hoàn thành 100% các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác, đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh. Các lĩnh vực công tác tư pháp được thực hiện đồng bộ, đầy đủ ở cả 3 cấp chính quyền và đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, cụ thể:

      Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác văn bản QPPL, trong đó trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thẩm định, tham gia ý kiến với các dự thảo, đề nghị xây dựng văn bản và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại địa phương, Sở Tư pháp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh và các cơ quan liên quan từng bước hoàn thiện thể chế pháp luật tại địa phương. Chất lượng thẩm định dự thảo văn bản QPPL của Sở ngày càng được nâng cao, các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu trong dự thảo văn bản, đồng thời là tài liệu quan trọng để UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành văn bản hoặc trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết quy phạm. Từ năm 1997 đến nay, toàn ngành đã tiến hành thẩm định gần 1.000 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham gia ý kiến đối với 500 dự thảo văn bản; tiến hành tự kiểm tra 300 văn bản; kiểm tra theo thẩm quyền 378 văn bản. Những kết quả này đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thể chế tại địa phương, thể hiện qua việc chỉ số xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL của tỉnh luôn được đánh giá, xếp hạng cao trong bộ chỉ số CCHC hàng năm (năm 2017 đạt 8,55 điểm; 2018 đạt 8,68 điểm; năm 2019 đạt 8,93 điểm, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố trong cả nước).

      Công tác quản lý xử vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, ngày càng đi vào chiều sâu. Hàng năm, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện đã tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành và tổ chức thực hiện các Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; tổ chức các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật. Việc tổ chức theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành hàng năm như bảo vệ môi trường nước, đất và không khí, quản lý chất thải, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…đã giúp cho chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật, từ đó có những kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, cơ chế, chính sách còn mâu thuẫn, chưa thống nhất, bất cập trong thực tiễn cuộc sống, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

      Phổ biến giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị nhằm đưa các quy định, chính sách pháp luật vào trong cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác này, trong giai đoạn vừa qua ngành Tư pháp đã chủ động tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện với nhiều kết quả rõ nét như tổ chức tuyên truyền được 129.000 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp với khoảng 7.000.000 lượt người tham dự; cấp phát 4.000.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật; đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng 27.000 tin bài về pháp luật; tổ chức hơn 960 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút 181.000 lượt người tham gia dự thi.

      Đối với công tác hòa giải, qua 05 năm thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở, tỷ lệ hòa giải thành của tỉnh trung bình giai đoạn 2013-2019 đạt khá với 79,3% số vụ hòa giải thành. Triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đến nay toàn tỉnh đã có 95% số xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh.

      Những kết quả mà ngành Tư pháp Bắc Kạn có được trong 23 năm qua thực sự là những thành quả đáng phấn khởi, tự hào. Kết quả đó được Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ghi nhận. Sở Tư pháp đã 06 lần được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp, 02 lần được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và nhiều lần được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND tỉnh… Đây thực sự là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ công chức ngành Tư pháp Bắc Kạn trong chặng đường đã qua, đồng thời là nguồn cổ vũ động viên lớn giúp ngành Tư pháp tiếp tục vững bước phấn đấu để xứng đáng với sự tin tưởng, giao phó của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Tác giả:  Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở Tư pháp Bắc Kạn
Nguồn:  Báo Bắc Kạn

Tin bài mới:


Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính(29/07/2020)

Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ” (27/7/1947 - 27/7/2020)(23/07/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2020(23/07/2020)

BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020(20/07/2020)

Sở Tư pháp phổ biến kiến thức pháp luật mới cho các thanh, thiếu niên trên địa bàn xã Dương Phong, huyện Bạch Thông(16/07/2020)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN “CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI(16/07/2020)

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp(15/07/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn về đấu giá tài sản và triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ(15/07/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hoà giải viên ở cơ sở tại các xã trên địa bàn huyện Chợ Đồn năm 2020(10/07/2020)

Sở Tư pháp tỉnh BắcKạn tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện 2020(09/07/2020)

Sign In