Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức tập huấn số hóa Sổ hộ tịch tại huyện Ngân Sơn

( Cập nhật lúc: 18/01/2021  )

       Triển khai Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND huyện Ngân Sơn về tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn thực hiện số hóa Sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn huyện vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, ngày 14/01/2021, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Ngân Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ số hóa Sổ hộ tịch cho công chức tư pháp - hộ tịch của Phòng Tư pháp và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

      Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã được nghe các báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu, quán triệt các nội dung về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh; hướng dẫn cụ thể việc thực hiện số hóa sổ hộ tịch theo văn bản số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 của Bộ Tư pháp.

      Việc thực hiện số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn huyện Ngân Sơn không chỉ nhằm góp phần khắc phục tình trạng lưu trữ cồng kềnh, bảo quản hồ sơ hộ tịch khó khăn như hiện nay mà còn từng bước xây dựng và tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đảm bảo thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan đăng ký hộ tịch ở địa phương; tạo kết nối liên thông, chia sẻ, cung cấp thông tin cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác./.

Tác giả:  Ngọc Ánh
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021(11/01/2021)

TỔ CHỨC TẬP HUẤN SỐ HÓA SỔ HỘ TỊCH TẠI HUYỆN BA BỂ(08/01/2021)

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/12/2020)

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2021(25/12/2020)

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020 và trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng(18/12/2020)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1521/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương(16/12/2020)

Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020(11/12/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật mới(03/12/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”(18/11/2020)

UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tổng kết trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(12/11/2020)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang