Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn có 231.384/231.860 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,79%.

( Cập nhật lúc: 24/05/2021  )

      Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn, kết thúc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (19 giờ ngày 23/5/2021), toàn tỉnh có 231.384/231.860 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,79%.

           Cử tri thực hiện quy trình để bỏ phiếu tại phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

      Tại các huyện, thành phố, đều có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%, trong đó, 701/763 Tổ bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Kết quả tỷ lệ cụ thể: Thành phố Bắc Kạn đạt 99,99%; huyện Na Rì đạt 99,99%; huyện Ba Bể đạt 99,98%; huyện Ngân Sơn đạt 99,95%; huyện Chợ Đồn đạt 99,91%; huyện Chợ Mới đạt 99,75%; huyện Bạch Thông đạt 99,24%; huyện Pác Nặm đạt 99,24%.

      Công tác bầu cử trên toàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có tình huống phát sinh và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19./.

Tác giả: 
Nguồn:  baobackan.org.vn
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang