Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TỈNH BẮC KẠN: Ban hành văn bản phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”

( Cập nhật lúc: 15/09/2021  )

      Ngày 14/9/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” đã ban hành Văn bản số 6125/CV-BTC về phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” . Theo đó, thời gian diễn ra Cuộc thi bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 20/9/2021 và kết thúc 08 giờ 00 phút ngày 20/10/2021. Để Cuộc thi đạt kết quả, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị:

      1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã:

      - Tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi trong cơ quan, đơn vị, địa phương bằng hình thức phù hợp, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021.

      - Đăng tải toàn văn Thể lệ Cuộc thi, Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đường link Cuộc thi http://pbgdpl.backan.gov.vn về Cổng/Trang thông tin điện tử củacơ quan, đơn vị, địa phương nhằm thu hút và tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động, hội viêntrong cơ quan, đơn vị, tổ chức mình và đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

      2. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn, Cổng thông tin điện tử tỉnh: Bố trí thời lượng phù hợp, đăng tải nội dung tuyên truyền về Cuộc thimột cách hiệu quả nhất. 

      3. Tỉnh đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh: Có văn bản hướng dẫn, vận động, phát động Cuộc thi đến toàn thể công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên công tác, lao động, học tập, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và ở cơ sở hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

      4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi; hướng dẫn các đơn vị cấp huyện tuyên truyền về Cuộc thi thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình cơ sở (như loa truyền thanh cơ sở);

      5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo phát động Cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

      6. UBND các xã, phường, thị trấn: Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai rộng rãi Cuộc thi đến thôn, bản, tổ dân phố; thực hiện các giải pháp phù hợp để vận động, thu hút, tuyên truyền, phổ biến về nội dung Cuộc thi tại các hội nghị, cuộc họp hoặc hình thức phù hợp khác nhằm vận động Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi; chỉ đạo cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn, động viên, hỗ trợ Nhân dân các thao tác trên phần mền (Ban Tổ chức Cuộc thi đăng tải hướng dẫn cách thức tham gia thi bằng video tại địa chỉ: http://pbgdpl.backan.gov.vn, mục Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến) để tham gia thi.

      7. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản giao chỉ tiêu cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

      Việc ban hành văn bản pháp động cuộc thi của Ban Tổ chức nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và hưởng ứng tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật nói chung và pháp luật về cư trú, môi trường nói riêng./.

Tác giả:  Ban biên tập
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang