Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

( Cập nhật lúc: 21/03/2022  )

    Ngày 15/3/2022 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 353/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025. Theo đó cả nước có 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Kạn có 02 đơn vị là huyện Pác Nặm và huyện Ngân Sơn nằm trong danh sách các huyện nghèo được phê duyệt tại Quyết định.

    Các địa phương là huyện nghèo trong danh sách được phê duyệt tại Quyết định nêu trên sẽ được hỗ trợ từ các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (ban hành tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ), bao gồm:

    - Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; 

    - Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; 

    - Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; 

    - Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; 

    - Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; 

    - Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin;

    - Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình.

    Tổng nguồn vốn thực hiện các dự án của Chương trình giai đoạn 2021-2025 tối thiểu là 75.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 48.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 12.690 tỷ đồng và huy động hợp pháp khác 14.310 tỷ đồng./.

Tác giả:  Minh Đức
Nguồn: 

Tin bài mới:


Khảo sát tình hình thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP và triển khai áp dụng Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp(18/03/2022)

Một số điểm mới về đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật(15/03/2022)

Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của tỉnh Bắc Kạn năm 2022(10/03/2022)

Phụ nữ Sở Tư pháp Bắc Kạn hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”(09/03/2022)

UBND tỉnh Bắc Kạn vận hành Kênh thông tin “Hệ thống CQĐT tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo và Hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov(09/03/2022)

Tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3)(08/03/2022)

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn(01/12/2021)

Tổ chức Hội nghị Tập huấn nâng cao kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2021(28/10/2021)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính(01/10/2021)

UBND tỉnh Bắc Kạn kiểm tra liên ngành về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021(01/10/2021)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang