Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh năm 2021

( Cập nhật lúc: 04/03/2021  )

     Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quy định 2905-QĐ/TU ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Ngày 01/3/2021 Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Thông báo số 156-TB/TU về lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh năm 2021, như sau:

     - Thời gian tiếp công dân: Định kỳ vào ngày 25 hằng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ lễ, tết thì chuyển sang ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ.

     - Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh, số 26, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn.

     - Công dân đăng ký lịch tiếp dân trước ngày 20 hằng tháng, trong trường hợp đăng ký sau ngày 20 thì chuyển lịch tiếp dân sang tháng kế tiếp.

Tác giả:  Đức Thiêm
Nguồn: 

Tin bài mới:


HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2021(27/01/2021)

Tổ chức tập huấn số hóa Sổ hộ tịch tại huyện Ngân Sơn(18/01/2021)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021(11/01/2021)

TỔ CHỨC TẬP HUẤN SỐ HÓA SỔ HỘ TỊCH TẠI HUYỆN BA BỂ(08/01/2021)

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/12/2020)

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2021(25/12/2020)

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020 và trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng(18/12/2020)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1521/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương(16/12/2020)

Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020(11/12/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật mới(03/12/2020)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang