Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2020

( Cập nhật lúc: 23/07/2020  )

       Sáng ngày 22/7/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; lãnh đạo phòng Tư pháp các huyện, thành phố; đại diện các tổ chức Bổ trợ tư pháp và đại diện Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Công chứng viên tỉnh.

 

       Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 song ngành tư pháp Bắc Kạn đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực, tạo tiền đề cho việc tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2020. Kết quả một số nhiệm vụ chuyên môn như sau:

       Công tác xây dựng và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL: Sở đã tiến hành thẩm định 04 đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; thẩm định 24 dự thảo văn bản QPPL; tham gia ý kiến đối với 14 đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh; tham gia ý kiến 09 dự thảo văn bản QPPL và 12 dự thảo văn bản khác. Trình UBND tỉnh ban hành: Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019; báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019; báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản về lĩnh vực giá. Ban hành Thông báo kết luận kiểm tra văn bản QPPL lĩnh vực nội vụ do UBND các huyện Chợ Mới, Bạch Thông, Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Nặm và thành phố Bắc Kạn ban hành.

       Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; xử lý vi phạm hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng đổi mới cách thức thực hiện để thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch kiểm tra liên ngành về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020. Biên tập tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp". Tham gia ý kiến về việc xử lý tang vật vi phạm hành chính, giải quyết vụ việc vi phạm hành chính, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 15 vụ việc. Thực hiện Kế hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá 05 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025, Sở đã xây dựng 03 mẫu phiếu và tiến hành khảo sát 200 đối tượng.

       Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” năm 2020; xây dựng Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; tổ chức 01 Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2020 cho gần 300 đại biểu; tổ chức 04 Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật cho gần 500 lượt người tham dự tại các huyện Ngân Sơn, Na Rì, Pác Nặm, Chợ Đồn; tổ chức 2 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hoà giải viên ở cơ sở cho gần 214 lượt người tham dự. Nhằm tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở đã biên soạn và cấp phát cho nhân dân trên địa bàn tỉnh 10.000 tờ gấp pháp luật về “Một số quy định xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh”; biên soạn nội dung hỏi đáp một số văn bản pháp luật đăng trên Trang thông tin điện tử Sở.

       Công tác hộ tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, công chứng, chứng thực: Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện thu lệ phí hộ tịch, đề xuất điều chỉnh mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi đối với các địa phương đã sáp nhập theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài đối với 03 trường hợp. Tiếp nhận, cập nhật thông tin, lập hồ sơ và cập nhật phần mềm LLTP: Đã lập 168 hồ sơ, cập nhật bổ sung 146 thông tin LLTP. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho 420 trường hợp. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho 331 trường hợp. Tổ chức kiểm tra hoạt động công chứng tại Phòng Công chứng số 1.

       Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp được duy trì thường xuyên, 100% các thủ tục hành chính đều được thực hiện qua cơ chế một cửa, hơn 70% số thủ tục hành chính của Sở được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 với hơn 50% số hồ sơ được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến. Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực quản lý của ngành. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã chủ động, kịp thời tham mưu cho UBND cùng cấp triển khai đầy đủ, có hiệu quả các nội dung công tác tư pháp tại địa phương.

 

       Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận về kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện công tác tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm.

       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Tư pháp tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 đồng thời yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch đầu năm; chú trọng công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực Tư pháp./.

Tác giả:  Lệ Trang
Nguồn: 

Tin bài mới:


BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020(20/07/2020)

Sở Tư pháp phổ biến kiến thức pháp luật mới cho các thanh, thiếu niên trên địa bàn xã Dương Phong, huyện Bạch Thông(16/07/2020)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN “CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI(16/07/2020)

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp(15/07/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn về đấu giá tài sản và triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ(15/07/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hoà giải viên ở cơ sở tại các xã trên địa bàn huyện Chợ Đồn năm 2020(10/07/2020)

Sở Tư pháp tỉnh BắcKạn tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện 2020(09/07/2020)

Tập huấn nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý(08/07/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã tại huyện Na Rì(01/07/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên tại xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm và thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn(26/06/2020)

Sign In