Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020

( Cập nhật lúc: 15/10/2020  )

       Sáng ngày 12/10/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; lãnh đạo phòng Tư pháp các huyện, thành phố; đại diện các tổ chức Bổ trợ tư pháp và đại diện Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Công chứng viên tỉnh.

                          Đ/c Hồ Thị Kim Ngân – Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị

       Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác tư pháp 09 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp 03 tháng cuối năm 2020. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 song ngành tư pháp Bắc Kạn đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác tư pháp đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, các nội dung công tác tư pháp tại địa phương được chủ động triển khai kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả. Thể hiện nổi bật ở những lĩnh vực công tác sau:

       Trong công tác xây dựng và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL: Sở đã tiến hành thẩm định 05 đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; thẩm định 33 dự thảo văn bản QPPL do các đơn vị gửi tới; tham gia ý kiến đối với 22 đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh; tham gia ý kiến 14 dự thảo văn bản QPPL và 19 dự thảo văn bản không phải văn bản QPPL. Các ý kiến góp ý, thẩm định đều đảm bảo chất lượng và được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa. Ban hành Thông báo kết luận kiểm tra văn bản QPPL lĩnh vực nội vụ do UBND các huyện Chợ Mới, Bạch Thông, Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Nặm và thành phố Bắc Kạn ban hành. Thực hiện đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 với đề tài: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”.

       Trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tham gia ý kiến về việc xử lý tang vật vi phạm hành chính, giải quyết vụ việc vi phạm hành chính, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 20 vụ việc. Thực hiện Kế hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá 05 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025, Sở đã xây dựng 02 mẫu phiếu và tiến hành khảo sát 300 đối tượng. Biên soạn 450 quyển tài liệu "Sổ tay hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” cấp phát trên toàn tỉnh.

       Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở: Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” năm 2020; xây dựng Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; tổ chức 01 Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2020 cho gần 300 đại biểu; tổ chức 05 Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật cho 518 lượt người tham dự; tổ chức 02 Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho 214 đại biểu. Biên soạn và phát hành: 22.300 tờ gấp pháp luật cấp phát cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

  Đ/c Nông Đình Tụng – Trưởng phòng Tư pháp Pác Nặm phát biểu tại Hội nghị

       Trong công tác hộ tịch, lý lịch tư pháp: Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện thu lệ phí hộ tịch, đề xuất điều chỉnh mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi đối với các địa phương đã sáp nhập theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14. Đã lập 238 hồ sơ, cập nhật bổ sung 369 thông tin LLTP. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho 1.413 trường hợp, trong đó cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho 777 trường hợp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho 636 trường hợp. Biên soạn và phát hành 11.300 tờ gấp về hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp phiếu LLTP.

       Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp được duy trì thường xuyên, 100% các thủ tục hành chính đều được thực hiện qua cơ chế một cửa, hơn 70% số thủ tục hành chính của Sở được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 với hơn 50% số hồ sơ được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến. Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

       Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã chủ động, kịp thời tham mưu cho UBND cùng cấp triển khai đầy đủ, có hiệu quả các nội dung công tác tư pháp tại địa phương. Trong 9 tháng đầu năm 2020, các huyện, thành phố thực hiện được 2.963 cuộc phổ biến pháp luật với hơn 161.870 lượt người tham dự; tổ chức 16 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 3.920 người tham dự; phát hành 12.869 tài liệu PBGDPL. Đăng ký khai sinh trong nước 5.214 trường hợp; đăng ký khai tử 1.434 trường hợp; đăng ký kết hôn trong nước 1.468 cặp; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 05 trường hợp, đăng ký nuôi con nuôi trong nước 14 trường hợp.

       Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận về kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện công tác tư pháp trong 09 tháng đầu năm 2020; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong 03 tháng cuối năm,  chủ yếu tập trung các lĩnh vực công chứng, chứng thực, hộ tịch, nuôi con nuôi, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

       Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở ghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 09 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh những nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới; các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình kế hoạch của năm và yêu cầu mỗi phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng Tư pháp các huyện, thành phố cần tích cực, chủ động và sáng tạo hơn nữa trong công tác tư pháp, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu Kế hoạch đề ra trong năm 2020./.

Tác giả:  Lệ Trang
Nguồn: 

Tin bài mới:


Tư pháp Bắc Kạn đổi mới, vững bước phát triển cùng quê hương(01/09/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính(29/07/2020)

Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ” (27/7/1947 - 27/7/2020)(23/07/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2020(23/07/2020)

BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020(20/07/2020)

Sở Tư pháp phổ biến kiến thức pháp luật mới cho các thanh, thiếu niên trên địa bàn xã Dương Phong, huyện Bạch Thông(16/07/2020)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN “CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI(16/07/2020)

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp(15/07/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn về đấu giá tài sản và triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ(15/07/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hoà giải viên ở cơ sở tại các xã trên địa bàn huyện Chợ Đồn năm 2020(10/07/2020)

Sign In