Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021

( Cập nhật lúc: 11/01/2021  )

         Ngày 08/01/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Long Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp; đại diện các tổ chức bổ trợ tư pháp, Đoàn Luật sư,  Hội Luật gia, Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Kạn, Văn phòng Công chứng Lê Thanh;  Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; các tập thể, cá nhân được khen thưởng và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

          Công tác Tư pháp trong năm 2020 đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và đạt được kết quả quan trọng. Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện và hoàn thành 04/04 nhiệm vụ. Tính chung trong giai đoạn 2016-2020, Sở đã hoàn thành 12/12 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh hàng năm. Năm 2020, Các phòng Công chứng thu được 1.008.323.000đ (đạt 112%); nộp ngân sách nhà nước hơn 400 triệu đồng (đạt 111,7%). Trung tâm đấu giá tài sản thu được 803.503.149 đ (đạt 169,1%); nộp ngân sách nhà nước hơn 71 triệu đồng (đạt 148,2%). Trong giai đoạn 2016-2020, các phòng Công chứng thuộc Sở đã thu được tổng số phí là trên 4,5 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền trên 2 tỷ đồng; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện đấu giá thành 600 hợp đồng; tổng giá tài sản đã bán: hơn 311 tỉ đồng, tăng thu cho ngân sách nhà nước 24,7 tỉ đồng. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao: Trong năm 2020 Sở đã hoàn thành 129/139 nhiệm vụ được giao (đạt tỷ lệ 93%) (không có nhiệm vụ quá hạn); Số nhiệm vụ đang thực hiện là 10/139 (là những nhiệm vụ có thời gian thực hiện thường xuyên, dài hạn theo giai đoạn). Trong giai đoạn 2016-2020, Sở đã hoàn thành tổng số 300/300 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao, không có nhiệm vụ nào quá hạn.

          Năm qua, Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định 06 đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh (tăng 04 nghị quyết so với năm 2019); thẩm định 42 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham gia ý kiến đối với 22 đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh; tham gia ý kiến 19 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và 21 dự thảo văn bản không phải văn bản quy phạm pháp luật; trong giai đoạn 2016-2020 đã thẩm định tổng số 25 đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh, thẩm định 351 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tham gia ý kiến với 159 đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh, tham gia ý kiến với 199 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 05 năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức được hơn 33.000 cuộc truyên truyền phổ biến pháp luật trực tiếp cho hơn 1,6 triệu lượt người nghe, cấp phát gần 600.000 tài liệu tuyên truyền miễn phí, đăng tải hơn 36.000 tin, bài pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hơn 400 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút gần 50.000 lượt người tham gia dự thi. Cùng với đó, ngành Tư pháp cũng tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Trên cơ sở kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tìm giải pháp thực hiện tốt công tác Tư pháp năm 2021. Cụ thể là: Tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, chủ động tham mưu tổ chức triển khai các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành Tư pháp. Bám sát các nội dung trong Kế hoạch nhiệm vụ công tác của Bộ Tư pháp, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh để xây dựng Kế hoạch công tác của Sở. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác Tư pháp trong toàn tỉnh; nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh...

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận của các đơn vị có thành tích xuất sắc, nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và nhiều ý kiến thảo luận, tham gia góp ý cho dự thảo báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

           Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà ngành tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong thời gian qua. Theo đó, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, bám sát chương trình, công tác năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Trong đó, phải kể đến đóng góp về công tác tham mưu giúp tỉnh xây dựng thể chế, thẩm định, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật, công chứng, bán đấu giá tài sản, cấp lý lịch tư pháp... Với những phương hướng, nhiệm vụ đặt ra năm 2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý ngành Tư pháp cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho tỉnh về xây dựng thể chế, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải có trọng tâm, trọng điểm bám sát tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; tham gia trong thẩm định các hồ sơ xử lý, xử phạt vi phạm hành chính cho UBND tỉnh và các ngành chức năng kịp thời, chuẩn xác; nâng cao trách nhiệm trong tham gia tư vấn các vấn đề pháp lý trong xử lý các quyết định của Chủ tịch và UBND tỉnh; tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm khác của ngành.

         Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải đã trao Cờ thi đua Ngành Tư pháp cho tập thể Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đã trao Giấy khen cho 08 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật trong công tác năm 2020,  công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho 10 cá nhân, danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 11 tập thể, danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 52 cá nhân. Đồng thời, Hội nghị đã phát động phong trào thi đua và đăng ký giao ước thi đua năm 2021./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải đã trao Cờ thi đua Ngành Tư pháp cho tập thể Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân – TUV, Giám đốc Sở Tư pháp trao Giấy khen cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc

Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố ký giao ước thi đua năm 2021.

 


Tác giả:  Lệ Trang
Nguồn: 

Tin bài mới:


TỔ CHỨC TẬP HUẤN SỐ HÓA SỔ HỘ TỊCH TẠI HUYỆN BA BỂ(08/01/2021)

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/12/2020)

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2021(25/12/2020)

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020 và trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng(18/12/2020)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1521/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương(16/12/2020)

Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020(11/12/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật mới(03/12/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”(18/11/2020)

UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tổng kết trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(12/11/2020)

Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp đánh giá, xét giải Cuộc thi (05/11/2020)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang