Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tư pháp: Phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật và Ngày pháp luật 9/11

( Cập nhật lúc: 20/09/2021  )

      Thực hiện Kế hoạch số 552/KH-UBND ngày 7/9/2021 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) của tỉnh Bắc Kạn; Văn bản số 6125/CV-BTC ngày 14/9/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” về phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Văn bản số 686/ TTrT-PCTN ngày 09/9/2021 của Thanh tra tỉnh về hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và biện pháp trong cung cấp thông tin pháp luật về phòng chống tham nhũng, pháp luật về bảo vệ môi trường và cư trú cho công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị trên cơ sở hưởng ứng tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Ngày 17/9/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 846/STP-PB&TDTHPL về hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”; Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Cụ thể:

      1. Về hưởng ứng tham gia các Cuộc thi

      Đối với cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”, các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến, quán triệt bằng hình thức phù hợp đến 100% công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị hưởng ứng tham gia cuộc thi; Việc tham gia cuộc thi là một trong những nội dung để xem xét, đánh giá cán bộ công chức cuối năm 2021. Xác định đây là Cuộc thi do Ngành Tư pháp tham mưu Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tổ chức, do đó ngoài trách nhiệm tham gia cuộc thi của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, còn tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình hưởng ứng tham gia.

       Đối với Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”: Bài dự thi trên giấy A4 đánh máy hoặc viết tay (khuyến khích các bài thi viết tay), nộp về Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp trước ngày 10/10/2021 để tổng hợp, gửi Thanh tra tỉnh.

      2. Về các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 9/11

      Xác định 3 hoạt động để hưởng ứng Ngày pháp luật gồm: (1) Tổ chức hội nghị tọa đàm, phổ biến văn bản pháp luật mới và phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; (2) Treo băng zôn hưởng ứng Ngày pháp luật với khẩu hiệu tuyên truyền: “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; (3) Thiết lập Baner hưởng ứng Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn có link liên kết đến địa chỉ: http://pbgdpl.backan.gov.vn.

      Theo đó, trên cơ sở chỉ đạo hưởng ứng tham gia các Cuộc thi và xác định các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 9/11, đã giao trách nhiệm cho các phòng, đơn vị thuộc Sở, trách nhiệm của Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật, Văn phòng Sở chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện./.

Tác giả:  Phòng Phổ biến và Theo dõi THPL – Sở Tư pháp
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang