Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ký kết Chương trình phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 23/03/2022  )

     Sáng ngày 23/03/2022, Sở Tư pháp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn. Ông Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ông Lục Đại Lượng - Phó giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đồng chủ trì Hội nghị ký kết; đại diện các đơn vị giao đầu mối tham mưu thực hiện Chương trình phối hợp (Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp, Phòng Biên tập - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh).

     Theo Chương trình phối hợp, nội dung thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên sóng Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn, gồm: Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có tác động, phạm vi ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của cá nhân, công dân, doanh nghiệp, hợp tác xã; các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành; Các văn bản liên quan đến vấn đề được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thi hành pháp luật, PBGDPL; giới thiệu, phổ biến các mô hình PBGDPL mới hiệu quả; giáo dục, vận động người dân xây dựng ý thức tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật; thông tin phản ánh tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân đối với các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Ngành Tư pháp; văn bản pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài…; Các văn bản, chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, như: Thủ tục hành chính, đất đai, đầu tư, thuế, bảo hiểm, hợp đồng, xử lý vi phạm hành chính…

                          Đại biểu trao đổi, thảo luận hoàn thiện Chương trình phối hợp

     Để thực hiện các nội dung thông tin, tuyên truyền, các hình thức thực hiện được thực hiện gồm: Xây dựng chuyên mục “Pháp luật và đời sống” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Theo đó, gồm các nội dung, như: Phóng sự về thi hành pháp luật trong các lĩnh vực; đối thoại chính sách pháp luật; khách mời trường quay; hội nghị tổng kết, sơ kết, hội thảo về pháp luật…; Xây dựng các clip/video hỏi - đáp pháp luật để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn; Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11; tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012.

     Tại Hội nghị ký kết, đại diện các đơn vị đã trao đổi, thảo luận: để nâng cao hiệu quả, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người xem truyền hình thì khung giờ và thời lượng phát sóng; hình thức, nội dung tuyên truyền pháp luật phải cụ thể, thiết thực, gắn với người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã thông qua các tình huống pháp lý, đối thoại chính sách pháp luật của các chuyên gia pháp lý, người hoạt động thực tiễn trong các lĩnh vực quản lý nhà nước...

            Đại diện Sở Tư pháp - Đài phát thanh và Truyền hình ký kết Chương trình phối hợp

     Việc ký kết Chương trình phối hợp là một trong những biện pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với hoạt động chuyển đổi số của các cơ quan trong tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Bắc Kạn năm 2022./.

Tác giả: 
Nguồn:  Cổng Thôn tin điện tử PBGDPL tỉnh
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang