Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra kết quả công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021

( Cập nhật lúc: 24/09/2021  )

      Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-HĐPH ngày 27/8/2021 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Kạn về kiểm tra kết quả công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021, ngày 20/9/2021,Đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn.

         Đ/c Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành

                     về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng phát biểu kết luận cuộc kiểm tra

      Qua buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã được nghe Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn đã báo cáo những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai  thực hiện Thông tư Liên tịch số 10/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 10). Đồng thời đã nêu ra những mặt còn tồn tại và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trong thời gian tới.Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã có những ý kiến trao đổi thảo luận đối với đơn vị về những thuận lợi, khó khăn, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 10.

       Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra thực tế việc niêm yết bảng thông tin và hộp tin trợ giúp pháp lý

                                     tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn

      Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những kết quả đơn vị đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo Thông tư liên tịch số 10 và các văn bản pháp luật có liên quan; tiếp tục quán triệt đến đội ngũ Kiểm sát viên và các cán bộ trong đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung phối hợp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10 trong đó tập trung vào việc giải thích quyền được trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện trợ giúp pháp lý (quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý), thực hiện thông báo, thông tin kịp thời cho Trung tâm TGPL; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý./.


Tác giả:  Hoàng Thu Chung - Giám đốc TT TGPLNN
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang