Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khảo sát tình hình thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP và triển khai áp dụng Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp

( Cập nhật lúc: 18/03/2022  )

     Ngày 20/3/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê ngành Tư pháp và chính thức áp dụng phần mềm Thống kê ngành Tư pháp từ kỳ báo cáo năm 2019 (phần mềm được triển khai đến cấp xã trên toàn quốc).

     Việc triển khai áp dụng phần mềm Thống kê ngành Tư pháp đã góp phần đưa công tác thống kê của Ngành tiếp tục đi vào nền nếp, phục vụ hiệu quả các hoạt động báo cáo chỉ tiêu thống kê quốc gia, báo cáo chỉ tiêu kinh tế- xã hội, công bố, phổ biến thông tin thống kê, sơ kết, tổng kết ngành Tư pháp; phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp các địa phương.

     Để nắm bắt tình hình triển khai áp dụng phần mềm Thống kê, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng phần mềm, đồng thời rà soát, phục vụ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2019/TT-BTP, Bộ Tư pháp tổ chức khảo sát tình hình triển khai thực hiện công tác thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP và phần mềm Thống kê ngành Tư pháp, cụ thể như sau:

     1. Đối tượng khảo sát: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, UBND cấp xã trên toàn quốc.

   2. Hình thức khảo sát: Thông qua phiếu hỏi trả lời trực tuyến được đăng tải trên Trang thông tin Công tác Thống kê ngành Tư pháp tại địa chỉ https://moj.gov.vn/cttk/tintuc/Pages/tin-tuc-khac.aspx.

     Mỗi Sở Tư pháp/Phòng Tư pháp/UBND cấp xã trả lời 01 Phiếu, trong đó:

    + Sở Tư pháp trả lời Phiếu KS-03.STP;

    + Phòng Tư pháp trả lời Phiếu KS-04.PTP;

    + UBND cấp xã trả lời Phiếu KS-05.UBND cấp xã.

    Thời gian hoàn thành khảo sát ở tất cả các cấp là ngày 05/4/2022.

    Mọi thông tin liên quan đến cuộc khảo sát liên hệ với Phòng Thống kê, Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp, số điện thoại: 024.62739554-62739546./.

Tác giả:  Minh Đức
Nguồn: 

Tin bài mới:


Một số điểm mới về đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật(15/03/2022)

Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của tỉnh Bắc Kạn năm 2022(10/03/2022)

Phụ nữ Sở Tư pháp Bắc Kạn hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”(09/03/2022)

UBND tỉnh Bắc Kạn vận hành Kênh thông tin “Hệ thống CQĐT tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo và Hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov(09/03/2022)

Tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3)(08/03/2022)

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn(01/12/2021)

Tổ chức Hội nghị Tập huấn nâng cao kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2021(28/10/2021)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính(01/10/2021)

UBND tỉnh Bắc Kạn kiểm tra liên ngành về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021(01/10/2021)

Kiểm tra kết quả công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021(24/09/2021)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang