Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 31/08/2021  )

      Chiều ngày 30/8/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” (gọi tắt là Cuộc thi) tổ chức họp để triển khai các nội dung về cuộc thi. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp.

 Đồng chí Phạm Duy Hưng – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

              – Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu quán triệt tại cuộc họp 

      Mục đích của Cuộc thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thông qua đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia. Đồng thời cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

      Để chuẩn bị triển khai Cuộc thi, Ban Tổ chức đã dự thảo Thể lệ cuộc thi, bộ câu hỏi trắc nghiệm, nội dung tuyên truyền liên quan đến cuộc thi, dự kiến thời gian phát động cuộc thi trong toàn tỉnh. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức đã thảo luận về nội dung thể lệ, thời gian thi, cơ cấu giải thưởng, độ tuổi tham gia, nội dung câu hỏi thi trắc nghiệm…

      Nội dung cuộc thi tìm hiểu các quy định của Luật Cư trú năm 2020; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ https://pbgdpl.backan.gov.vn. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm cuộc thi. Thời gian diễn ra Cuộc thi vào tháng 9 và tháng 10/2021. Dự kiến tổng kết và trao giải vào tháng 11/2021.

      Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi thống nhất thời gian phát động cuộc thi; đề nghị Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Cuộc thi tham mưu các giải pháp, cách thức nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi thông qua các kênh thông tin để đến tận cơ sở như loa truyền thanh cơ sở, trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, báo, đài phát thanh truyền hình..

      Việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn./.

 
Tác giả:  Hà Nhung
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang