Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1521/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương

( Cập nhật lúc: 16/12/2020  )

       Sáng ngày 15/12/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình PBGDPL hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương” tại 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

      Tại điểm cầu Trung ương, các đồng chí: Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương; Cao Huy - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

       Dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; các đồng chí là đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thành viên và Ban Thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và đại diện Công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

      Hội nghị đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản, giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW. Trong đó, tập trung những nhiệm vụ, giải pháp chính như sau:

       Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong triển khai PBGDPL; thực hiện đầy đủ thể chế, chính sách về PBGDPL hiện hành; đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL; triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp đến các đối tượng, địa bàn và có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức PBGDPL, bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng; đổi mới đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

       Các đại biểu tại điểm cầu Trung ương và địa phương đã trình bày tham luận; trao đổi, thảo luận về các giải pháp triển khai Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, chia sẻ nhiều kinh nghiệm triển khai các mô hình PBGDPL hay, hiệu quả, qua đó đề xuất nhân rộng, áp dụng phù hợp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác PBGDPL trong thời gian tới./.

Tác giả:  Đinh Điển
Nguồn: 

Tin bài mới:


Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020(11/12/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật mới(03/12/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”(18/11/2020)

UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tổng kết trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(12/11/2020)

Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp đánh giá, xét giải Cuộc thi (05/11/2020)

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới; tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở(02/11/2020)

Tổ chức tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính trong thực thi pháp luật về lâm nghiệp đối với lực lượng Kiểm lâm năm 2020(23/10/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020(15/10/2020)

Tư pháp Bắc Kạn đổi mới, vững bước phát triển cùng quê hương(01/09/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính(29/07/2020)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang